Tạo hồ sơ
Tạo mật khẩu

Sử dụng từ 5 đến 15 ký tự

Sử dụng cả chữ cái viết hoa và viết thường

Sử dụng kết hợp cả số và chữ cái không dấu

CAPTCHA

Bằng cách nhấp chọn Tiếp tục, Bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với chúng tôi Điều khoản và Điều kiện , Thỏa thuận đối tácChính sách quyền riêng tư.

Bạn đã đăng ký?Đăng nhập ở đây
Đăng nhập
CAPTCHA
Bạn chưa đăng ký?Đăng ký ở đây

Các Điều khoản và điều kiện

Điều kiện và Điều khoản sử dụng điều chỉnh tất cả các sản phẩm của Aximtrade bao gồm thỏa thuận khách hàng này. Thỏa thuận khách hàng này là một phần trong Tài Liệu Pháp Lý là nơi được xác nhận điện tử bởi bạn trong suốt quy trình thủ tục quý khách mở tài khoản trực tuyến hoặc khi quý khách đồng ý bất kỳ hệ thống giao dịch ''Gốc'' cung cấp bởi Aximtrade.

Thỏa thuận khách hàng này, cùng với tuyên bố về điều khoản kinh doanh và công bố rủi ro của Aximtrade ( gọi chung là ''Thỏa Thuận'' ràng buộc này ). Cũng như chính sách Bảo Mật, chính sách Thực Hiện Lệnh và chính sách Phân Tranh lợi nhuận ( gọi chung là ''Chính Sách'' ) Mô tả các điều kiện và điều khoản được áp dụng cho tài khoản Aximtrade hoặc tài khoản ( gọi chung là ''Tài Khoản'' ) được mở tại Aximtrade dưới tên của khách hàng để khách hàng tham gia giao dịch tại thị trường giao dịch ngoại hối giao ngay (''Ngoại Hối Giao Ngay) và hợp đồng chênh lệch ( ''CFDs'' ) ( gọi chung là ''Giao Dịch'' và mỗi một ''Giao Dịch'' ) trên ngoại hối, vàng thỏi, hàng hóa, chỉ số và chứng khoáng vốn niêm yết ( gọi chung là '' Công cụ tài chính'' ) và để cho khách hàng truy cập vào trang website, nền tảng giao dịch, dịch vụ tài khoản và hỗ trợ quản trị của Aximtrade. Tất cả các giao dịch phải tuân theo Điều kiện và Điều khoản trong Thỏa Thuận, Chính sách và Điều khoản hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Liên quan đến sự chỉnh sửa thỏa thuận và tài liệu pháp lý kèm theo, vui lòng tham khảo điều khoản 24.

Tài liệu và thông tin bổ sung có sẵn cho bạn trên Trang web của chúng tôi cung cấp thêm chi tiết về chúng tôi và các hoạt động của bạn được thực hiện với chúng tôi.

Bao gồm:

 

 

Vì lợi ích và sự bảo vệ của riêng quý khách hàng, quý khách nên dành đủ thời gian để đọc Thỏa thuận này, cũng như các tài liệu và thông tin bổ sung có sẵn trên trang website của chúng tôi, trước khi bạn đăng ký mở Tài khoản và thực hiện bất kỳ giao dịch nào cùng chúng tôi. Nếu bạn không hiểu bất cứ điều gì bạn nên liên hệ với chúng tôi để hỏi thêm thông tin hoặc tìm kiếm lời khuyên độc lập của chuyên gia.

Tải xuống Thỏa Thuận Khách Hàng ngay bây giờ