Profil Oluştur
Şifre Oluştur

5 ila 15 karakter kullanın

Büyük ve küçük harfler kullanın

Rakam ve İngilizce harfler kullanın

Devam'ı tıklayarak, sitemizi okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi Şartlar ve koşullar , Ortaklık anlaşması ve Gizlilik Politikası.

Kayıt oldunuz mu?Buradan Oturum Aç
Üye Girişi
CAPTCHA
Kayıt Olmadınız mı?Buradan Kayıt Olun

Kullanım Koşulları

Talimatlar

1. Program işletmeler arası bir ilişkidir ve hem Şirket hem de Bağlı Kuruluş söz konusu sözleşmeyi, müşteri tanımı kapsamından daha ziyade, bir kuruluş çatısı altında akdeder.

2. Bağlı Ortaklık, Bağlı Ortaklık Başvurusunu kabul ederek işbu Sözleşmenin tüm koşul ve hükümlerini kabul eder ve söz konusu koşul ve hükümlere uyacağını onaylar.

3. İşbu Sözleşme, Bağlı Ortaklık Başvurusu ibraz edildikten sonra Bağlı Ortaklık açısından bağlayıcı nitelik teşkil eder, ancak Bağlı Ortaklık Başvurusu Şirket tarafından kabul edilene kadar Şirket açısından bağlayıcı nitelik teşkil etmez veya geçerlilik kazanmaz.

4. Şirket ibraz edilen Bağlı Ortaklık Başvurusunu inceler ve Bağlı Ortaklığı ilgili Başvurunun kabul edilip edilmediği husus hakkında yazılı olarak (e-posta ile) bilgilendirir. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kayıt işlemini reddetme hakkını saklı tutar.

5. Bu program profesyonel internet sitesi editörleri için tasarlanmıştır.

Süre ve Fesih

1. İşbu Sözleşmenin süresi, bir bağlı ortaklık olarak kabul edildiğinizde başlar ve Şirket veya Bağlı Ortaklık karşı tarafı işbu Sözleşmeyi feshetme niyeti hakkında yazılı olarak bilgilendirmedikçe veya bilgilendirene kadar geçerliliğini korur, söz konusu bilgilendirme üzerine işbu Sözleşme derhal feshedilir. İşbu Sözleşme, herhangi bir neden olmaksızın, Şirket veya Bağlı Ortaklık tarafından feshedilebilir. E-posta ile bildirim fesih bildirimi kapsamında yazılı ve geçerli bir bildirim şekli olarak kabul edilir.

2. Fesih halinde Bağlı Ortaklık internet sitesinden/sitelerinden tüm banner’ları/materyalleri kaldıracak ve tüm bağlantılı devre dışı bırakacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan tüm hak ve lisanslar derhal iptal edilir. Bağlı Ortaklık, sahip olduğu, kontrolü veya denetimi altında bulunan gizli bilgileri ve bunların ilgili nüshalarını Şirkete iade edecek ve Şirket ile ilgili markların kullanımına sona verecektir.

3. Bağlı Ortaklık sitesinin uygunsuz bulunması durumunda, Şirket işbu Sözleşmeyi feshedebilir (Şirketin takdirine bağlı olarak) ve kapanışta kalan bakiye kaybedilir. Herhangi bir sınırlama olmaksızın, uygunsuz siteler şu şekildedir: (1) çocukları hedef alan, pornografi veya diğer yasal olmayan cinsel eylemler içeren; (2) ırk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik durumu, cinsel yönelim veya yaş temelinde ayrımcılık ve şiddeti teşvik eden; (3) yasal olmayan faaliyetleri teşvik eden veya fikri mülkiyet hakları veya ilgili tanıtım yönetmelikleri veya uygulama kurallarını ihlal eden

4. Hileli ve Uzun Süre Kullanılmayan bağlı ortaklık hesabının (6 ay boyunca kullanılmama) kapatıldığı varsayılır, kapanışta kalan bakiye kaybedilir.

5. İşbu Sözleşmenin süresi boyunca, Bağlı Ortaklığa, Bağlı Ortaklık Programının ticari faaliyetleri, işlemleri veya ana teknolojisi (program kapsamında kazandığınız komisyon ücreti dahil) ile ilgili gizli bilgiler sağlanabilir. Bağlı Ortaklık, gizli bilgileri Şirketin önceden yazılı iznini almadan üçüncü şahıslara veya şirket dışı taraflara ifşa etmemeyi veya kullanmamayı kabul eder. Bağlı Ortaklığın gizlilik yükümlülükleri işbu Sözleşme feshedildikten sonra da geçerliliğini korur.

6. Bağlı Ortaklık, Şirketin önceden yazılı onayı olmadan birden fazla bağlı ortaklık hesabı açamaz veya Şirket internet sitesine/sitelerine ilişkin münferit veya ilgili şahıs bahis hesabından komisyon geliri elde edemez.

7. Bağlı Ortaklık yalnızca, kazanılmış ancak işbu Sözleşmenin fesih tarihinden sonra ödenmemiş Komisyon ücretlerini alma hakkına sahiptir; ancak, Şirket doğru tutarın ödendiğinden emin olmak adına Bağlı Ortaklığın nihai ödemesini makul bir süre boyunca alıkoyabilir. Bağlı Ortaklık, geçerli fesih tarihinden sonra komisyon ücretleri kazanma veya alma hakkına sahip olmayacaktır.

8. Bağlı Ortaklığın, işbu Sözleşme hüküm ve koşullarının Bağlı Ortaklık tarafından ihlal edilmesinden dolayı Şirket tarafından kapatılması durumunda, Şirket, kazanılmış ancak fesih tarihinden sonra ödenmemiş Komisyon ücretlerini söz konusu ihlalden kaynaklanan taleplere karşı teminat olarak alıkoyma hakkına sahiptir.

9. Bağlı Ortaklık, Şirketi, yapısı gereği fesih işleminden sonra geçerliliğini koruyan yükümlükler hariç olmak üzere, ilgili fesih tarihinden sonra oluşan tüm yükümlülükler ve sorumluluklarda muaf tutacaktır. Fesih işlemi Bağlı Ortaklığın, fesih tarihinden önce gerçekleşmiş, işbu Sözleşmenin ihlalinden kaynaklanan veya söz konusu ihlal durumu işbu Sözleşmenin fesih tarihinden sonra gerçekleşse bile, Gizli Bilgilere ilişkin bir ihlalden kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

Şirket Hak ve Yükümlülükleri

1. Şirket, Bağlantıların yerleştirilmesi için gerekli tüm bilgi ve pazarlama materyallerini Bağlı Ortaklığa sağlar. Bağlı Ortaklık, söz konusu Bağlantıları internet sitelerinin herhangi bir alanında dilediği sıklıkta gösterebilir.

2. Şirket, şirket internet sitesi aracılığıyla sunulan bahis merkezi, e-sporlar, canlı kumarhaneler ve e-oyunlar gibi şirket internet sitesi pazarlama hizmetlerinden sorumludur.

3. Şirket, Bağlantılar aracılığıyla elde edilen ciroyu yönetir, Bağlantılar üzerinden kazanılan net gelirler ve toplam komisyon tutarını kaydeder, Bağlı Ortaklığa komisyon istatistikleri sunar ve Şirketin ticari faaliyetleri ile ilgili tüm müşteri hizmetlerini yönetir. Referans verilen tüm müşterilere benzersiz bir takip kimlik kodu atanacaktır. Şirket, Bağlı Ortaklığın Komisyon işlemi ve Bağlı Ortaklık hesabına yatan ilgili Komisyon ödemelerini güvenli bir internet sitesinde bulunan çevrimiçi izleme sistemi aracılığıyla izlemesine olanak tanıyan Bağlı Ortaklık araçlarını Bağlı Ortaklığın kullanımına sunar.

4. Şirket, işbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak elde edilen net gelir ve üretilen işlem trafiğine bağlı olarak ilgili ücreti Bağlı Ortaklığa öder.

5. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak veya Şirket internet sitesinin/sitelerinin ilgili hüküm ve koşulları uyarınca Bağlı Ortaklığın üyelik kaydını reddetme veya gerekmesi halinde hesaplarını kapatma hakkını saklı tutar. Her bir Bağlı Ortaklık üyesi Şirket internet sitesi/sitelerinde bir hesap açarak söz konusu geçerli tüm kurallar, politikalar ve işletme prosedürlerine tabi olacağını kabul eder.

6. Şirket, bağlı ortaklık programına ilk katılım tarihinden itibaren üç aylık bir deneme süresi uygulama hakkını saklı tutar ve yönlendirilen trafiğin kalitesini sağlamak için ilgili deneme süresi sırasında bağlı ortaklık üyelerinin bahis davranışları izlenir.

Bağlı Ortaklık Hak ve Yükümlülükleri

1. Bağlı Ortaklık, Bağlı Ortaklık internet sitesini/sitelerini idame ettirir ve işletir.

2. Bağlı Ortaklık, Şirket ve Bağlı Ortaklığın kazancını en üst düzeye çıkarmak için Şirket internet sitelerini mümkün olduğunca geniş ve agresif bir şekilde tanıtmak, pazarlamak ve tanıtmak adına elinden gelen çabayı gösterir ve zaman zaman tadil edildiği şekliyle Şirket tüzüğüne uygun hareket eder.

3. İnternet sitesinde doğru izleme sisteminin kullanılmasını sağlamak Bağlı Ortaklığın sorumluluğundadır. Şirket, yanlış veya eksik izleme bilgileri kullanılarak Bağlı Ortaklık üyelerinden elde edilen Komisyon Ücretlerinden sorumlu değildir.

4. İstenmeyen e-postalar gönderdiği tespit edilen bağlı ortaklıklar söz konusu faaliyetlere son vermesi için yalnızca bir kez uyarılır. Aynı bağlı ortaklığın söz konusu eylemi tekrarladığı tespit edilirse, sözleşme derhal feshedilecektir. Bağlı Ortaklık Şirket ile ilgili olarak herhangi bir talep veya beyanda bulunmaz veya teminatlar sunmaz, Şirket üzerinde herhangi bir yetkiye sahip değildir ve Şirkete sorumluluk yükleyemez.

5. Bağlı Ortaklık ayrıca, Şirket internet sitesi/sitelerinde kullanılan veya bunlar adına tescil edilmiş bir alan adına benzer herhangi bir alan adı veya Şirket internet siteleri olarak anlaşılabilecek veya bunlarla karıştırılabilecek başka bir alan adını tescil edemez veya bunlara ilişkin olarak tescil başvurusunda bulunamaz.

6. Bağlı Ortaklık, anahtar sözcükleri, arama koşullarını veya herhangi bir arama motoru, portal, sponsorlu tanıtım hizmeti veya diğer arama veya referans hizmetinde kullanılan ve Şirket internet sitesi/siteleri ticari markları, varyasyonları ile aynı veya bunlara benzer veya internet sitesindeki, Şirket internet sitesi/siteleri ticari markaları ile aynı veya bunlara benzer meta eklentisi anahtar sözcükleri içeren diğer tanımlayıcıları satın alamaz veya tescil edemez.

7. Bağlı Ortaklık yalnızca onaylı tanıtım/pazarlama materyallerini (banner’lar, html posta göndericileri, görüntüler ve logolar gibi) kullanacak ve Şirket internet siteleri aracılığıyla kullanımına sunulanlar hariç olmak üzere herhangi bir tanıtım materyalinin görünümü değiştirmeyecek veya söz konusu materyallerde Şirket internet sitesine/sitelerine atıfta bulunmayacaktır. Hipermetin aktarım bağlantılarının görünümü ve sözdizimi Şirket tarafından tasarlanır ve belirlenir ve yalnızca Şirket internet sitesinin/sitelerinin yetkili ve izin verilen temsilini teşkil eder.

8. Herhangi bir trafiğe hileli yollar aracılığıyla referansta bulunulduğu kabul edilirse veya söz konusu trafik işbu Sözleşmenin koşul ve şartlarının ihlaline neden olursa Şirket, Bağlı Ortaklıkların hesabını dondurma ve/veya ilgili tutarı Bağlı Ortaklık hesaplarından düşme hakkını saklı tutar. Bağlı Ortaklığın, herhangi bir şüpheli davranış sergileyen veya bu tarz faaliyetlerde bulunan (örneğin, gizli anlaşma, finansal koruma, küçük bir üye grubu arasında küçük bahisler koymak) taraflarla komisyon elde etmek amacıyla ilişkisi bulunması durumunda, Şirket, ilgili komisyonun iptal edilmesi, işbu Sözleşmenin feshi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir eylemde bulunma hakkını saklı tutar. Şirket, her bir olayı kendi içinde araştıracak, değerlendirecek ve itiraz edecektir.

9. Şirket, Müşteri ve Bağlı Ortaklık veri tabanını korumak ve söz konusu veri tabanına erişimi kısıtlamak için sıkı önlemler alır. Ancak, her bir Bağlı Ortaklık, yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak, oturum açma bilgilerinin başkaları tarafından kullanılmadığından emin olmak, kullanmadığı zamanlarda Şirket internet sitesinde/sitelerinde oturumu kapatmak veya sistem çıkış yapmak ve oturum açma bilgilerini gizli tutmak ile yükümlüdür.

Taraflar arasındaki İlişki

İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, işbu Sözleşmenin taraflarınca gerçekleştirilen herhangi bir eylem, Taraflardan herhangi birini (veya söz konusu Tarafın çalışanları, acenteleri veya temsilcilerini) karşı Tarafın çalışanı, acentesi veya yasal temsilcisi olarak tayin etmez veya Taraflar arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, iş birliği veya konsorsiyum tesis etmez ya da herhangi bir Tarafa ne sarahaten ne de ima yoluyla, karşı Taraf adına sözleşme akdetme, taahhütte bulunma veya herhangi bir sorumluluk yükleme hakkı veya yetkisi vermez

Yükümlülük ve Tazminat Sınırlaması

1. Şirket, ne sarahaten ne de ima yoluyla, (işlevsellik, uygunluk, satılabilirlik, yasallık veya ihlal etmeme taahhütleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) Bağlı Ortaklık, ürünlerimiz veya Komisyon ödemesi düzenlemeleri ile ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz ve ne sarahaten ne de ima yoluyla, ifa, takas veya ticari kullanım dışı nedenlerden kaynaklanan herhangi bir taahhütte bulunmaz. Buna ek olarak, Şirket, Şirket internet sitesinin/sitelerinin kesintisiz ve hatasız bir şekilde çalışacağına yönelik herhangi bir taahhütte bulunmaz ve söz konusu hususa ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmez. İnternet sitesi ve Şirket veri tabanında sunulan raporlarda farklılık olması durumunda, veri tabanı doğru olarak kabul edilir.

2. Şirket, söz konusu hasarlar hakkında bilgilendirilmiş olsa bile, işbu Sözleşme veya bağlı ortaklık programı ile bağlantılı olarak oluşan doğrudan, dolaylı veya özel hasarlardan (veya herhangi bir kazanç, gelir veya veri kaybından) sorumlu olmayacaktır. Ayrıca, Şirketin işbu Sözleşme ve bağlı ortaklık programı ile ilgili toplam yükümlülüğü, işbu Sözleşme kapsamında Bağlı Ortaklığa ödenen veya ödenecek toplam Komisyonu aşmayacaktır. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, işbu Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir kişi veya kuruluşa herhangi bir hak, telafi yolu veya fayda sağlayacak şekilde yorumlanamaz. Tarafların işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri, Şirket yöneticilerinin, ortaklarının, çalışanlarının veya hissedarlarının kişisel yükümlülüklerini teşkil etmez. İşbu Sözleşme kapsamında doğan her türlü yükümlülük yalnızca elde edilen Komisyondan karşılanır.

3. Bağlı Ortaklık, (a) işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir teminat, beyan veya koşulun Bağlı Ortaklık tarafından ihlali, (b) Bağlı Ortaklığın işbu Sözleşme kapsamındaki görev ve yükümlülüklerinin ifası, (c) Bağlı Ortaklık ihmali veya (d) doğrudan veya dolaylı olarak Bağlı Ortaklığın ihmali veya kasti eylem veya ihlallerinden kaynaklan herhangi bir yaralanma veya banner’lar ve bağlantılar veya bu Bağlı Ortaklık programının yetkisiz kullanımından kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bunlarla bağlantılı bir şekilde oluşan tüm yükümlülükler, zarar, hasarlar, giderler ve avukat masraflarını Şirkete ödeyecek ve Şirket, ilgili yöneticileri, ortakları, çalışanları ve temsilcilerini söz konusu süreçlerde savunacak ve masun tutacaktır.

4. İşbu Sözleşmenin geçerliliği, yapısı ve ifası ve işbu Sözleşme kapsamındaki veya bununla bağlantılı herhangi bir talep, uyuşmazlık veya husus ya da işbu Sözleşmenin tenfiz kabiliyeti ilgili yasalara uygun şekilde yönetilecek ve yorumlanacaktır.