Tạo hồ sơ
Tạo mật khẩu

Sử dụng từ 5 đến 15 ký tự

Sử dụng cả chữ cái viết hoa và viết thường

Sử dụng kết hợp cả số và chữ cái không dấu

CAPTCHA

Bằng cách nhấp chọn Tiếp tục, Bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với chúng tôi Điều khoản và Điều kiện , Thỏa thuận đối tácChính sách quyền riêng tư.

Bạn đã đăng ký?Đăng nhập ở đây
Đăng nhập
CAPTCHA
Bạn chưa đăng ký?Đăng ký ở đây

Chính sách quyền riêng tư

Giới thiệu

AximTrade sẽ cần thu thập thông tin cá nhân của khách hàng và khách hàng tiềm năng để cung cấp cho họ các sản phẩm và dịch vụ, đồng thời đảm bảo rằng chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của họ khi cung cấp những sản phẩm và dịch vụ này, cũng như khi cung cấp cho họ thông tin tương ứng.

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và có chính sách để bảo vệ, tôn trọng tính bảo mật của thông tin cũng như quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Chính sách quyền riêng tư này quy định cách thức AximTrade, hoạt động dưới tên Thara Heights Ltd (Công ty hoặc AximTrade), thu thập, sử dụng và quản lý thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ bạn hoặc bên thứ ba liên quan đến việc chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc thông tin chúng tôi thu thập được từ việc bạn sử dụng dịch vụ và/hoặc trang web của chúng tôi (www.aximtrade.com) và/hoặc mọi trang web và ứng dụng liên quan khác, trong đó có Khu vực thành viên của AximTrade và các trang website khác. Chính sách quyền riêng tư này cũng cho bạn biết các quyền liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của chính bạn.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được xem xét thường xuyên để đảm bảo cân nhắc đến mọi nghĩa vụ và công nghệ mới, thay đổi trong hoạt động và thực tiễn kinh doanh của chúng tôi, đồng thời vẫn bám sát môi trường pháp lý khi có sự thay đổi. Tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ đều sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư mới nhất.

Lưu ý rằng nếu bạn là nhân viên và/hoặc cựu nhân viên của Công ty, ứng viên, nhà thầu của Công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thông tin cá nhân của bạn sẽ được dùng theo hợp đồng lao động hoặc mối quan hệ hợp đồng của bạn.

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho các hoạt động xử lý mà AximTrade thực hiện với dữ liệu cá nhân của khách hàng/khách hàng tiềm năng, khách truy cập trang web và nhân viên của Công ty. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web do các tổ chức và/hoặc bên thứ ba khác điều hành.

Chúng tôi là ai

AximTrade, Thara Heights Owners’ Corporation được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ tài chính BVI (FSC 1566389), có văn phòng đăng ký tại Tòa nhà Quastisky, PO Box 4389, Road Town, Tortola, Đảo Virgin thuộc nước Anh.

AximTrade được ủy quyền hợp lệ để hoạt động dưới thương hiệu và nhãn hiệu của Thara Heights Owner’s Corporation.

Bảo vệ tính bí mật của thông tin cá nhân cũng như bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Công ty tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng truy cập vào (các) trang web của chúng tôi, và do đó Công ty cam kết thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ mọi khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng, ứng viên và khách truy cập trang web.

Công ty lưu mọi dữ liệu cá nhân của khách hàng /khách hàng tiềm năng theo các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu.

Chúng tôi có sẵn các biện pháp và quy trình cần thiết, thích hợp về kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo thông tin của bạn luôn được bảo mật. Chúng tôi thường xuyên đào tạo và nâng cao nhận thức cho tất cả nhân viên của mình về tầm quan trọng của việc duy trì, bảo vệ và tôn trọng thông tin cá nhân cũng như quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi rất quan tâm đến hành vi vi phạm quyền riêng tư của cá nhân và sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật phù hợp, kể cả sa thải nếu cần. Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký làm người dùng trang của Công ty và/hoặc dịch vụ của Công ty sẽ được phân loại là thông tin đã đăng ký, thông tin này được bảo vệ theo một vài cách khác nhau. Bạn có thể truy cập thông tin đã đăng ký sau khi đăng nhập vào Khu vực thành viên bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu bạn chọn. Trách nhiệm của bạn là đảm bảo chỉ mình bạn biết mật khẩu mà không tiết lộ cho ai khác. Thông tin đã đăng ký được lưu trữ bảo mật tại một địa điểm an toàn và chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập thông qua tên người dùng và mật khẩu. Tất cả thông tin cá nhân được chuyển đến Công ty qua kết nối SSL 128 bit an toàn, và như vậy tất cả các biện pháp cần thiết đã được thực hiện để ngăn chặn các bên không được ủy quyền xem bất kỳ thông tin nào như này. Thông tin cá nhân cung cấp cho Công ty không được phân loại là thông tin đã đăng ký cũng được giữ ở địa điểm an toàn và chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập thông qua tên người dùng và mật khẩu.

Việc chuyển thông tin qua internet không phải lúc nào cũng an toàn tuyệt đối nhưng Công ty luôn nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. Sau khi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ áp dụng các quy trình và tính năng bảo mật để nỗ lực ngăn chặn hành vi truy cập trái phép.

Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân nào?

Để mở tài khoản với chúng tôi, trước hết bạn phải điền đủ thông tin cần thiết và gửi mẫu đơn đăng ký cho chúng tôi. Trong khi hoàn thành mẫu đơn đăng ký này, bạn được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân để cho phép công ty đánh giá đơn đăng ký của bạn và tuân thủ các quy tắc, quy định liên quan. Thông tin bạn cung cấp cũng có thể được Công ty dùng để thông báo cho bạn về dịch vụ.

Chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau về bạn:

 • họ tên, địa chỉ cư trú và chi tiết liên hệ (ví dụ: địa chỉ email, số điện thoại, fax v.v.);
 • ngày sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch;
 • thông tin về thu nhập và tài sản của bạn, bao gồm cả thông tin chi tiết về nguồn tiền, tài sản và nợ, thông tin tài khoản ngân hàng, bản kê giao dịch, thông tin FATCA, CRS và báo cáo tài chính;
 • số dư tài khoản giao dịch, hoạt động giao dịch, câu hỏi của bạn và câu trả lời của chúng tôi;
 • thông tin về việc bạn có phải là người giữ Chức vụ cao cấp trong bộ máy nhà nước (PEP) không;
 • chi tiết nghiệp vụ và công việc;
 • dữ liệu xác thực (ví dụ: chữ ký);
 • dữ liệu về địa điểm;
 • hiệu suất giao dịch, kiến thức và kinh nghiệm;
 • thông tin xác minh, bao gồm thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn, như hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe (cũng bao gồm thông tin cơ bản chúng tôi thu được về bạn từ hồ sơ công khai hoặc từ các tổ chức khác không liên kết với chúng tôi); ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng khác như số thẻ căn cước và/hoặc Hộ chiếu/Số đăng ký thuế;
 • mọi thông tin tương tự khác.

Chúng tôi lấy được thông tin này theo một vài cách, thông qua việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm qua bất kỳ trang web, ứng dụng, đơn đăng ký mở tài khoản, mẫu đăng ký nhận demo, mẫu đăng ký tham gia hội thảo web, việc đăng ký nhận tin tức cập nhật và từ thông tin được cung cấp trong quá trình trao đổi liên tục của hoạt động dịch vụ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin này về bạn từ các bên thứ ba, như thông qua các nguồn thông tin công khai. Ngoài ra, chúng tôi còn lưu hồ sơ về hành vi giao dịch của bạn, trong đó có hồ sơ về:

 • sản phẩm bạn giao dịch với chúng tôi và hiệu suất;
 • dữ liệu lịch sử về các hoạt động giao dịch và đầu tư của bạn, kể cả số tiền đầu tư;
 • một số loại sản phẩm và dịch vụ ưu tiên của bạn.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân khác tùy từng thời điểm (ví dụ: thông qua nghiên cứu hoặc khảo sát thị trường).

Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin chúng tôi cần để thực hiện yêu cầu về một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu.

Chúng tôi có thể ghi lại mọi hoạt động liên lạc, qua thiết bị điện tử, điện thoại, trực tiếp hoặc qua phương thức khác, mà chúng tôi đã thực hiện với bạn liên quan đến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn và mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn. Những hồ sơ này sẽ là tài sản riêng của chúng tôi và sẽ tạo thành bằng chứng liên lạc giữa chúng ta. Những cuộc trò chuyện qua điện thoại này có thể được ghi lại mà không có âm cảnh báo hoặc bất kỳ thông báo nào khác. Thêm vào đó, nếu bạn ghé thăm bất kỳ văn phòng hay cơ sở nào, chúng tôi có thể có CCTV ghi lại hình ảnh của bạn.

Ứng viên

Dữ liệu cá nhân được lưu giữ trong các hồ sơ nhân sự hoặc trong hệ thống Nhân sự của Công ty. Chúng tôi có thỏa thuận không tiết lộ riêng dành cho nhân viên, bạn sẽ nhận được thỏa thuận này nếu được tuyển dụng. Công ty có thể lưu giữ những loại dữ liệu sau, nếu thích hợp, về các cá nhân có liên quan:

 • tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ email, giới tính, tình trạng hôn nhân, v.v.;
 • CV và thông tin khác được thu thập trong quá trình tuyển dụng;
 • thư giới thiệu từ những chủ lao động cũ;
 • số Bảo hiểm quốc gia;
 • dữ liệu Lý lịch tư pháp;
 • chức danh, mô tả công việc và mức lương;
 • các vấn đề về ứng xử như thư quan ngại và thủ tục tố tụng;
 • thông tin nội bộ về hiệu quả công việc;
 • tiền sử/thông tin y tế hoặc sức khỏe;
 • mã số thuế;
 • điều khoản và điều kiện tuyển dụng;
 • chi tiết chương trình đào tạo.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cá nhân khác nếu cần cho mục đích tuyển dụng.

Nếu bạn không được tuyển dụng, chúng tôi sẽ xin phép giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn phòng trường hợp Công ty có vị trí tuyển dụng khác phù hợp có thể bạn sẽ muốn ứng tuyển. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận này bất kỳ lúc nào mà không có hậu quả gì.

Cơ sở pháp lý và mục đích xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên những cơ sở sau và vì những mục đích sau:

1. Thực hiện hợp đồng

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ và sản phẩm, cũng như thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi dựa trên quan hệ hợp đồng với khách hàng (nghĩa là để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi). Ngoài ra, việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện để có thể hoàn thành các quy trình đào tạo nhập môn/chấp thuận của khách hàng.

Theo quan điểm trên, chúng tôi cần xác minh danh tính của bạn để chấp nhận bạn làm khách hàng và chúng tôi sẽ cần sử dụng những thông tin chi tiết đó để quản lý hiệu quả tài khoản giao dịch của bạn với chúng tôi, nhằm đảm bảo bạn nhận được dịch vụ tốt nhất có thể từ chúng tôi. Việc này có thể bao gồm các bên thứ ba thay mặt chúng tôi tiến hành kiểm tra tín dụng hoặc danh tính. Việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi biết bạn là ai vì chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ một số nghĩa vụ quy định về việc Biết khách hàng là ai và Thẩm định khách hàng.

2. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Có một số nghĩa vụ pháp lý bắt nguồn từ các luật liên quan mà chúng tôi phải tuân theo và các yêu cầu theo luật định (ví dụ: Luật AML, Luật dịch vụ đầu tư, Luật thuế, v.v.). Ngoài ra, còn có nhiều cơ quan giám sát với các luật và quy định mà chúng tôi cần phải tuân theo (như IFSC). Những nghĩa vụ và yêu cầu này áp dụng khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết cho kiểm tra tín dụng, xác thực danh tính, tuân thủ lệnh của tòa án, luật thuế hoặc các nghĩa vụ báo cáo khác và kiểm soát chống rửa tiền.

3. Để bảo vệ lợi ích chính đáng

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để bảo vệ lợi ích chính đáng của chúng tôi hoặc bên thứ ba. Lợi ích chính đáng là khi chúng tôi có một lý do nghiệp vụ hoặc thương mại để sử dụng thông tin của bạn. Nhưng ngay cả khi đó, lý do này không được bất công đi ngược lại với những gì là đúng và tốt nhất cho bạn. Ví dụ về những hoạt động xử lý như vậy:

 • Tiến hành các khiếu nại pháp lý và chuẩn bị biện hộ trong các thủ tục tố tụng;
 • Các phương tiện và quy trình chúng tôi thực hiện để cung cấp cho quá trình bảo mật hệ thống và CNTT của Công ty, ngăn chặn tội phạm tiềm năng, bảo mật tài sản, kiểm soát tiếp nhận và các biện pháp chống xâm phạm
 • Thiết lập hệ thống CCTV (ví dụ: tại các cơ sở của chúng tôi để đảm bảo bảo mật);
 • Các biện pháp để quản lý doanh nghiệp, cũng như để phát triển hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ;
 • Chia sẻ dữ liệu cá nhân trong Thara Heights Ltd nhằm mục đích cập nhật/xác minh dữ liệu cá nhân của bạn theo khuôn khổ tuân thủ chống rửa tiền có liên quan;
 • Quản lý rủi ro.
4. Bạn đã chấp thuận

Với sự tán thành bạn đã cho chúng tôi sự đồng ý cụ thể của bạn cho quá trình thực hiện (ngoài các lý do được nêu trong tài liệu này) thì tính hợp pháp của việc xử lý thực hiện đó dựa trên sự đồng ý này. Sự đồng ý của bạn cho phép chúng tôi gửi cho bạn các cập nhật mới nhất liên quan đến giao dịch, các chương trình khuyến mãi hiện tại, ưu đãi đặc biệt và tổng quan thị trường. Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý bất cứ lúc nào bằng cách đi tới phần Cài đặt trong Khu vực thành viên của bạn và vô hiệu hóa bất kỳ thông báo nào. Tuy nhiên, mọi xử lý dữ liệu cá nhân trước khi nhận được hủy bỏ của bạn sẽ không bị ảnh hưởng

5. Để đánh giá tính phù hợp của các dịch vụ/sản phẩm của chúng tôi đối với Khách hàng
6. Để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ hoặc thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như để xem lại các nhu cầu hiện tại của bạn

Sau khi bạn mở thành công tài khoản giao dịch với chúng tôi, hoặc đăng ký nhận bản cập nhật hoặc tham gia hội thảo web, chúng tôi sẽ cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và thực thi các nghĩa vụ của chúng tôi với bạn. Ngoài ra, chúng tôi có lợi ích chính đáng khi đảm bảo cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, vì thế có thể định kỳ xem xét nhu cầu của bạn nhằm đảm bảo bạn được hưởng lợi ích từ các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất có thể của chúng tôi.

7. Để giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ khách hàng, cũng như phát triển và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ mới

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua việc bạn sử dụng dịch vụ và/hoặc thông qua khảo sát khách hàng, từ đó giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng tôi có lợi ích chính đáng khi sử dụng thông tin cá nhân theo cách này nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất khi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn, cũng như để tiếp tục là công ty dẫn đầu thị trường trong ngành dịch vụ tài chính.

8. Để tạo hồ sơ về bạn

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để tạo hồ sơ về bạn, để có thể hiểu rõ hơn về bạn và các nhu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể đưa ra quyết định về bạn thông qua việc kiểm tra tín dụng và lập hồ sơ tự động, việc này có thể ảnh hưởng đến khả năng bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể cần phải làm điều này để thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình hoặc vì lợi ích chính đáng của chúng tôi khi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách đó.

9. Để điều tra, giải quyết thắc mắc hoặc tranh chấp

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ bạn để điều tra sự cố và/hoặc giải quyết tranh chấp với bạn vì chúng tôi có lợi ích chính đáng khi đảm bảo sự cố và/hoặc tranh chấp được điều tra và giải quyết một cách hiệu quả và kịp thời.

10. Để tuân thủ luật pháp hiện hành, lệnh của tòa án, thủ tục tư pháp khác hoặc yêu cầu của mọi cơ quan quản lý phù hợp

Chúng tôi có thể cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ mọi luật và quy định hiện hành, lệnh của tòa án hoặc thủ tục tư pháp khác, hoặc yêu cầu của mọi cơ quan quản lý phù hợp. Chúng tôi làm vậy không chỉ để thực thi các nghĩa vụ pháp lý của mình mà còn vì lợi ích chính đáng của bản thân.

11. Để gửi khảo sát cho bạn

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể gửi khảo sát cho bạn trong quá trình tiếp nhận phản hồi khách hàng. Chúng tôi có lợi ích chính đáng khi yêu cầu bạn cung cấp phản hồi này, nhằm đảm bảo các sản phẩm/dịch vụ chúng tôi cung cấp luôn đạt tiêu chuẩn cao nhất. Tuy nhiên, tùy từng thời điểm, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn tham gia các khảo sát khác và nếu bạn đồng ý tham gia những khảo sát này, chúng tôi sẽ xin phép bạn sử dụng thông tin cá nhân thu thập được như một phần trong khảo sát đó. Tất cả câu trả lời cho mọi khảo sát chúng tôi gửi, dù có phải để tiếp nhận phản hồi của khách hàng hay không, đều sẽ được tổng hợp và loại bỏ khả năng nhận dạng trước khi chúng tôi chia sẻ kết quả khảo sát với bất kỳ bên thứ ba nào.

12. Phân tích dữ liệu

Các trang web và email của chúng tôi có thể chứa cảnh báo web hoặc thẻ pixel hoặc bất kỳ loại công cụ phân tích dữ liệu tương tự nào khác, cho phép chúng tôi theo dõi việc nhận thư và đếm số người dùng đã truy cập trang web hoặc mở thư của chúng tôi. Trường hợp thông tin cá nhân của bạn được ẩn danh hoàn toàn, chúng tôi không yêu cầu có cơ sở pháp lý vì thông tin đó không còn được coi là thông tin cá nhân nữa. Tuy nhiên, trường hợp thông tin cá nhân của bạn không ở dạng ẩn danh, chúng tôi vẫn có lợi ích chính đáng khi liên tục đánh giá thông tin cá nhân đó nhằm đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp phù hợp với thị trường.

13. Mục đích tiếp thị

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông tin tiếp thị qua email hoặc điện thoại hoặc hình thức khác đã thống nhất (bao gồm cả các chiến dịch trên mạng xã hội) để đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật các sản phẩm và dịch vụ mới nhất của chúng tôi. Trường hợp chúng tôi gửi thông tin tiếp thị cho bạn, chúng tôi sẽ thực hiện dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc theo lợi ích chính đáng của chúng tôi.

14. Mục đích kinh doanh nội bộ và lưu trữ hồ sơ

Chúng tôi có thể cần xử lý thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích nghiên cứu và kinh doanh nội bộ, cũng như nhằm mục đích lưu trữ hồ sơ. Hoạt động xử lý như vậy là vì lợi ích chính đáng của chúng tôi và là bắt buộc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Việc này có thể bao gồm mọi nội dung liên lạc của chúng tôi với bạn liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm chúng tôi cung cấp cho bạn, cũng như mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng lưu trữ hồ sơ để đảm bảo rằng bạn tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo thỏa thuận điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

15. Tái cơ cấu doanh nghiệp

Nếu chúng tôi tái cơ cấu doanh nghiệp hoặc có bên thứ ba mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi có thể cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn liên quan đến việc tái cấu trúc hoặc mua lại. Việc sử dụng này có thể liên quan đến việc chia sẻ thông tin của bạn như một phần trong quá trình thẩm định. Chúng tôi có lợi ích chính đáng khi sử dụng thông tin theo cách này, miễn là chúng tôi tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý/quy định của mình với bạn.

16. Bảo mật

Nếu bạn đi đến bất kỳ cơ sở nào của chúng tôi, chúng tôi đều có thể ghi lại ảnh của bạn trên CCTV vì lý do an ninh. Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin của bạn để lưu hồ sơ về những người đã đến cơ sở của mình vào bất kỳ ngày nào. Chúng tôi có lợi ích chính đáng khi làm điều này, nhằm duy trì một môi trường làm việc an toàn và bảo mật.

Việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

Công ty sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào của khách hàng cho bên thứ ba, trừ phi: (a) trong phạm vi bắt buộc phải tiết lộ theo và/hoặc tuân theo bất kỳ Luật, Quy tắc và/hoặc Quy định hiện hành nào; (b) trong trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ với công chúng; (c) trường hợp phải tiết lộ vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi; hoặc (d) theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của bạn hoặc cho những Người được miêu tả bên dưới. Công ty sẽ cố gắng tiết lộ trên thông tin cơ sở cần biết, trừ phi có chỉ dẫn của cơ quan quản lý. Trong những trường hợp này, Công ty sẽ thông báo rõ ràng cho bên thứ ba về tính bí mật của mọi thông tin như vậy.

Trong quá trình sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì những mục đích ở trên, Công ty có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho những bên sau:

 • bất kỳ thành viên nào thuộc Thara Heights Ltd, nghĩa là bất kỳ trong các công ty mẹ và công ty con tương ứng đều có thể nhận được thông tin này;
 • các Cộng sự của chúng tôi, nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm một số bên thứ ba, như nhà cung cấp dịch vụ và các cố vấn chuyên môn đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hành chính, tài chính, pháp lý, bảo hiểm, nghiên cứu hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi;
 • nhà môi giới kinh doanh mà chúng tôi đang hợp tác song phương;
 • các bên kinh doanh, nhà cung cấp tín dụng, tòa án, pháp đình và cơ quan quản lý theo thỏa thuận hoặc ủy quyền của pháp luật;
 • nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) và/hoặc các tổ chức ngân hàng liên quan đến các vấn đề về tiền gửi đến/rút khỏi tài khoản giao dịch được tạo với Công ty và/hoặc nhằm mục đích bắt đầu cuộc điều tra về những vấn đề như vậy (ví dụ: tiền gửi của bên thứ ba);
 • bất cứ ai được bạn ủy quyền.

Trong trường hợp Công ty tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên kinh doanh, như ngân hàng hoặc công ty xử lý thẻ, để thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, các bên thứ ba này có thể lưu trữ thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ khác của họ.

Nói chung, chúng tôi yêu cầu các tổ chức bên ngoài Thara Heights Ltd phụ trách xử lý hoặc lấy thông tin cá nhân công nhận tính bí mật của thông tin này, cam kết tôn trọng quyền riêng tư của mọi cá nhân, cũng như tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu liên quan và Chính sách quyền riêng tư này. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, như cơ quan giới thiệu tín dụng (nếu và khi phù hợp) có thể lưu hồ sơ về nghiên cứu được thực hiện thay mặt cho chúng tôi và có thể sử dụng các chi tiết trong nghiên cứu để hỗ trợ các công ty khác thực hiện nghiên cứu của họ. Lưu ý rằng việc các bên thứ ba bên ngoài sử dụng thông tin cá nhân của bạn ở vai trò đơn vị kiểm soát dữ liệu thông tin cá nhân của bạn không phải đối tượng áp dụng Chính sách quyền riêng tư này và không phải tuân theo các tiêu chuẩn và quy trình bảo mật của chúng tôi.

Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng tùy từng thời điểm, Công ty có thể phân tích dữ liệu được thu thập trong khi họ truy cập (các) trang web của chúng tôi hoặc bằng các phương tiện khác, như bảng câu hỏi, nhằm mục đích thống kê để cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

Việc chuyển thông tin bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA)

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài Khu vực kinh tế châu Âu tới Thara Heights Ltd và nhóm công ty khác, cũng như các cơ quan xử lý thay mặt chúng tôi tham gia. Trong phạm vi chuyển thông tin của bạn ra ngoài EEA, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển là hợp pháp và rằng Cơ quan xử lý tại các quốc gia bên thứ ba có nghĩa vụ tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu của châu Âu và sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ phù hợp trong việc chuyển dữ liệu của bạn theo Điều khoản 46 của GDPR. Trường hợp tiến hành chuyển thông tin cho cơ quan xử lý tại Hoa Kỳ, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể dựa vào các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn hiện hành, các quy tắc ràng buộc của công ty, Lá chắn bảo mật châu Âu-Hoa Kỳ hoặc bất kỳ thỏa thuận tương đương nào khác hiện hành.

Theo quan điểm trên, thông tin cá nhân của bạn có thể được xử lý bởi các nhân viên hoạt động bên ngoài EEA, những người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong các cơ quan xử lý của chúng tôi. Những nhân viên này, ngoài các công việc khác có thể sẽ tham gia vào việc thực hiện các yêu cầu của bạn, xử lý chi tiết thanh toán của bạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bằng việc gửi dữ liệu cá nhân của mình, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ và xử lý này. Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân theo Chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin được thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Hệ thống theo dõi được sử dụng trên (các) trang web của Công ty có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn để tối ưu hóa dịch vụ được cung cấp cho khách hàng/khách hàng tiềm năng. Trang web thu thập thông tin theo những cách sau:

Thông tin thiết bị

Bằng cách nhận biết thiết bị bạn dùng để truy cập và sử dụng (các) trang web của Công ty, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn phiên bản trang web phù hợp nhất.

Thông tin đăng nhập

Việc ghi nhật ký một số hành vi nhất định trên trang web cho phép công ty theo dõi hoạt động của người dùng và nhờ đó khắc phục mọi sự cố có thể xảy ra.

Thông tin vị trí

Việc sử dụng địa chỉ IP của bạn sẽ giúp chúng tôi bản địa hóa nội dung trang web mà chúng tôi cung cấp cho bạn dựa trên quốc gia của bạn, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn trên (các) trang web của chúng tôi.

Cookie

Cookie là các tệp văn bản có một lượng nhỏ dữ liệu được gửi từ (các) trang web của chúng tôi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng máy tính của bạn. Cookie sẽ giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất của (các) trang web cũng như trải nghiệm của khách truy cập trang web, theo dõi người giới thiệu của bạn và cải thiện các chiến dịch quảng cáo trong tương lai của chúng tôi.

Lưu trữ cục bộ

Bạn phải gửi tài liệu xác thực cho chúng tôi thông qua Khu vực thành viên của Công ty để kích hoạt tài khoản giao dịch của bạn. Những tài liệu này được truyền qua kết nối SSL 128 bit bảo mật và được lưu trữ ở một vị trí an toàn.

Cookie

Cookie internet là những mẩu dữ liệu nhỏ được gửi từ (các) trang web của chúng tôi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng máy tính khi bạn sử dụng (các) trang web của chúng tôi, và chúng có thể chứa số nhận dạng duy nhất. Chúng tôi thu thập thông tin này là để mang đến cho bạn trải nghiệm hiệu quả và phù hợp hơn trên (các) trang web của mình, trong đó có việc trình bày các trang web của chúng tôi theo nhu cầu hoặc sở thích của bạn.

Cookie được sử dụng phổ biến trên nhiều trang web trên internet, và bạn có thể chọn cách thức và việc có chấp nhận cookie hay không bằng cách thay đổi các tùy chọn và lựa chọn của mình trên trình duyệt. Bạn sẽ không thể truy cập một số phần trên (các) trang web của chúng tôi nếu chọn không chấp nhận cookie trong trình duyệt, đặc biệt trong Khu vực thành viên của Công ty và các phần bảo mật khác của (các) trang web. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chấp nhận cookie để được hưởng lợi từ tất cả các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Thêm vào đó, chúng tôi còn dùng cookie cho tính năng tiếp thị lại để có thể tiếp cận những người dùng đã truy cập (các) trang web của mình và có biểu hiện quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Định kỳ, chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba, như Google và AdRoll, để hiển thị cho bạn quảng cáo của chúng tôi qua internet, dựa trên lịch sử việc bạn truy cập (các) trang web của chúng tôi. Bạn có thể chọn không cho phép sử dụng cookie với mục đích cụ thể này bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang Cài đặt quảng cáo của Google và trang chọn không tham gia của DoubleClick.

Công ty sử dụng cookie ID phiên và cookie liên tục. Cookie ID phiên hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định hoặc khi cửa sổ trình duyệt đóng. Cookie liên tục vẫn ở trên ổ đĩa cứng của bạn trong một khoảng thời gian dài. Bạn có thể xóa cookie liên tục theo hướng dẫn trong tệp Trợ giúp của trình duyệt web.

Cách chúng tôi nhận được sự chấp thuận của bạn

Trường hợp cần có sự đồng ý của bạn để sử dụng thông tin cá nhân, sự chấp thuận này sẽ được cung cấp theo Thỏa thuận khách hàng/Điều khoản và điều kiện kinh doanh điều khiển mối quan hệ kinh doanh của chúng ta và có trên (các) trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác mà chúng tôi đã ký kết với bạn hoặc như đã nêu trong nội dung liên lạc chúng tôi gửi cho bạn tùy từng thời điểm.

Nếu chúng tôi dùng sự chấp thuận làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự chấp thuận đó bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được nêu trong Chính sách bảo mật này.

Lưu trữ thông tin cá nhân và thời gian lưu giữ

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn, dù bạn tương tác với chúng tôi trực tiếp, qua điện thoại, qua thư, qua internet hay bất kỳ phương tiện điện tử nào khác. Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân, miễn là chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ kinh doanh với bạn, kết hợp với cơ sở vật chất lưu trữ máy tính an toàn và hồ sơ trên giấy và các hồ sơ khác. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ tránh việc sử dụng sai mục đích, đánh mất, truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ.

Khi chúng tôi cho rằng thông tin cá nhân không còn cần thiết cho mục đích thu thập ban đầu, chúng tôi sẽ xóa mọi chi tiết nhận dạng bạn hoặc chúng tôi sẽ hủy hồ sơ một cách an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cần duy trì hồ sơ trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: chúng tôi phải tuân theo một số luật chống rửa tiền, trong đó yêu cầu chúng tôi giữ lại những tài liệu sau trong 5 năm sau khi chúng tôi dừng kinh doanh với bạn:

 • bản sao tài liệu chúng tôi đã dùng để tuân thủ nghĩa vụ thẩm định khách hàng;
 • bằng chứng bổ trợ và hồ sơ giao dịch với bạn và mối quan hệ của bạn với chúng tôi

Đồng thời, thông tin cá nhân chúng tôi giữ dưới dạng thông tin liên lạc được ghi lại, qua điện thoại, qua hình thức điện tử, trực tiếp hoặc theo cách khác, sẽ được lưu giữ phù hợp với yêu cầu quy định của địa phương (ví dụ: 5 năm sau khi chúng tôi dừng kinh doanh với bạn). Trường hợp bạn đã từ chối nhận thông tin tiếp thị, chúng tôi sẽ giữ thông tin chi tiết của bạn trong danh sách loại trừ để biết bạn không muốn nhận những thông tin liên lạc này.

Chúng tôi có quyền giữ dữ liệu của bạn trong hơn năm (5) năm nếu chúng tôi không thể xóa dữ liệu vì lý do pháp lý, quy định hoặc kỹ thuật.

Các quyền của bạn về thông tin cá nhân

Các quyền áp dụng cho bạn liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn được quy định bên dưới.

Thông tin và quyền truy cập

Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ xác nhận có xử lý thông tin cá nhân của bạn hay không, nếu có thì xử lý loại thông tin nào, và cung cấp bản sao thông tin cá nhân đó (cùng một số chi tiết khác) theo yêu cầu trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu của bạn. Nếu bạn yêu cầu bản sao bổ sung, chúng tôi có thể cần tính phí hành chính hợp lý.

Đính chính

Nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền yêu cầu đính chính thông tin. Nếu chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho những người khác, chúng tôi sẽ cho họ biết về việc đính chính khi có thể. Nếu bạn yêu cầu, trong trường hợp có khả năng thực hiện và hợp pháp, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho ai, để bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ.

Bạn có thể thông báo cho chúng tôi nếu có thay đổi về thông tin cá nhân bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email về địa chỉ [email protected] Công ty sẽ thay đổi thông tin cá nhân theo hướng dẫn của bạn. Để thực hiện các yêu cầu này, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần bạn cung cấp tài liệu bổ trợ làm bằng chứng, ví dụ: thông tin cá nhân chúng tôi cần phải giữ vì mục đích quy định hoặc pháp lý.

Việc xóa

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi chúng tôi không cần nữa hoặc khi bạn rút lại sự chấp thuận (nếu có) miễn là chúng tôi không có nghĩa vụ pháp lý phải giữ lại dữ liệu đó. Yêu cầu này sẽ tuân theo mọi giới hạn lưu giữ mà chúng tôi cần phải tuân thủ theo các luật và quy định hiện hành, cũng như theo phần 'Lưu trữ thông tin cá nhân và thời gian lưu giữ'. Nếu chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho những người khác, chúng tôi sẽ cho họ biết về việc xóa khi có thể. Nếu bạn yêu cầu, trong trường hợp có khả năng thực hiện và hợp pháp, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho ai, để bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ.

Các hạn chế khi xử lý

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ‘chặn’ hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi bạn không công nhận tính chính xác của thông tin cá nhân đó hoặc phản đối chúng tôi xử lý thông tin. Tuy vậy, việc này sẽ không ngăn chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi miễn trừ bất kỳ hạn chế nào. Nếu chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho người khác, chúng tôi sẽ thông báo về hạn chế khi có thể. Nếu bạn yêu cầu, trong trường hợp có khả năng thực hiện và hợp pháp, chúng tôi cũng sẽ cho biết đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho ai, để bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ.

Tính di động của dữ liệu

Theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (679/2016), trong một số trường hợp, bạn có quyền lấy lại thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi (ở định dạng có cấu trúc, thường dùng mà máy đọc được) và sử dụng lại thông tin ở nơi khác hoặc yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin này đến bên thứ ba mà bạn chọn.

Phản đối

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi dừng xử lý thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ thực hiện theo nếu chúng tôi:

 • căn cứ vào lợi ích chính đáng của chúng tôi hoặc của người khác để xử lý thông tin cá nhân của bạn, trừ phi chúng tôi có thể chứng minh các căn cứ pháp lý thuyết phục cho việc xử lý;
 • xử lý thông tin cá nhân của bạn để tiếp thị trực tiếp; hoặc
 • xử lý thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu trừ phi hoạt động xử lý này là cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích của công chúng.
Tự động ra quyết định và lập hồ sơ

Nếu chúng tôi đưa ra quyết định về bạn chỉ dựa trên một quy trình tự động (ví dụ: thông qua quá trình lập hồ sơ tự động) có ảnh hưởng đến khả năng bạn sử dụng dịch vụ hoặc có ảnh hưởng đáng kể khác đối với bạn, bạn có thể yêu cầu không tuân theo quyết định này trừ phi chúng tôi có thể chứng minh với bạn rằng quyết định đó là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn với chúng tôi. Ngay cả khi quyết định là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng, bạn vẫn có thể không công nhận quyết định đó và yêu cầu sự can thiệp của người khác.

Chọn từ chối gửi thông tin cá nhân

Nếu không muốn chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của mình, bạn phải thông báo cho Công ty biết qua email gửi đến địa chỉ [email protected] Nếu bạn quyết định như vậy, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp thông tin, dịch vụ và/hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm với bạn về mặt này.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Công ty có quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo yêu cầu của các quy tắc và quy định và khi Công ty cho rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi và/hoặc để tuân thủ mọi thủ tục tố tụng tư pháp và/hoặc thủ tục tố tụng khác, lệnh của tòa án, quy trình pháp lý đáp ứng hoặc theo các cơ quan chính phủ, liên chính phủ và/hoặc các cơ quan quản lý khác. Công ty không chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai mục đích hoặc đánh mất thông tin cá nhân và/hoặc trường hợp khác trên trang web của Công ty mà Công ty không có quyền truy cập hay kiểm soát. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai hoặc trái phép thông tin cá nhân của bạn do sử dụng sai mục đích hoặc quên mật khẩu, can thiệp vô tình hoặc gây hại và/hoặc trường hợp khác từ phía bạn.

Các thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư này

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được xem xét tùy từng thời điểm để cân nhắc các luật và công nghệ mới, các thay đổi về hoạt động và thực tiễn của chúng tôi, và để đảm bảo chính sách luôn phù hợp với môi trường khi có sự thay đổi.

Nếu quyết định thay đổi Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trong Chính sách quyền riêng tư này và những nơi khác mà chúng tôi cho là phù hợp để bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin và những điều kiện chúng tôi tiết lộ thông tin, nếu có.

Nếu bạn có khiếu nại?

Nếu có lo ngại về bất kỳ khía cạnh nào trong biện pháp bảo mật của chúng tôi, bạn có thể gửi đơn khiếu nại. Khiếu nại sẽ được xử lý nhanh chóng. Để khiếu nại, hãy liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ [email protected]

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng gửi email cho chúng tôi về địa chỉ [email protected]