Cipta Profil
Cipta Kata Laluan

Guna antara 5 hingga 15 aksara

Guna kedua-dua huruf besar dan huruf kecil

Guna gabungan nombor dan huruf Inggeris

Dengan mengklik Teruskan, anda telah mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan kami Terma dan Syarat , Perjanjian Perkongsian dan Dasar Privasi.

Sudah daftar?Log masuk di sini
Log Masuk Ahli
CAPTCHA
Belum daftar?Daftar Di Sini

Dasar Privasi

Pendahuluan

AximTrade akan perlu mengumpul maklumat peribadi daripada pelanggan kami dan bakal pelanggan untuk memberi mereka produk dan perkhidmatan kami dan memastikan kami dapat memenuhi keperluan mereka apabila menawarkan produk dan perkhidmatan ini serta menawarkan mereka dengan maklumat tertentu.

Privasi anda amat penting bagi kami dan ia merupakan dasar kami untuk melindungi dan menghormati kesulitan maklumat dan privasi individu. Dasar Privasi ini menunjukkan bahawa AximTrade beroperasi di bawah Thara Height Ltd ("Syarikat" atau "AximTrade") mengumpul, menggunakan dan menyelia maklumat peribadi anda yang kami terima daripada anda atau pihak ketiga dalam sambungan dengan peruntukan perkhidmatan kami kepada anda atau yang kami kumpul daripada penggunaan perkhidmatan dan/atau mana-mana laman web lain yang berkaitan kami oleh anda (cth., www.aximtrade.com) dan/atau mana-mana laman web atau aplikasi lain yang berkaitan, termasuk antara yang lain, Tempat Ahli AximTrade. Dasar Privasi juga memaklumkan anda tentang hak anda berkaitan pemprosesan maklumat peribadi anda.

Dasar Privasi kami selalu disemak bagi memastikan bahawa apa-apa tanggungjawab dan teknologi baharu, perubahan kepada operasi dan pengendalian perniagaan kami dipertimbangkan, serta kekal beriringan dengan pertukaran persekitaran kawal selia. Mana-mana maklumat peribadi yang kami simpan ditadbir oleh Dasar Privasi kami yang terkini.

Harap maklum bahawa jika anda merupakan pekerja sedia ada dan/atau terdahulu Syarikat, pemohon kerja, kontraktor kepada Syarikat atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga, maklumat peribadi anda akan digunakan berkaitan dengan kontrak pekerjaan anda atau hubungan kontrak anda.

Dasar Privasi ini berkaitan dengan pemprosesan aktiviti yang dijalankan oleh AximTrade terhadap data peribadi pelanggan/bakal pelanggan miliknya, pelawat laman web dan para pekerja. Dasar Privasi ini tidak berkaitan dengan laman web yang dioperasikan oleh mana-mana organisasi lain dan/atau pihak ketiga yang lain.

Siapa kami

AximTrade, Perbadanan Pemilik Thara Heights dibenarkan dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan BVI (FSC 1566389), dengan pejabatnya yang didaftarkan di Quastisky Building, PO Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Island.

AximTrade dibenarkan sewajarnya untuk beroperasi di bawah jenama dan cap dagang Perbadanan Pemilik Thara Heights

Perlindungan kesulitan maklumat peribadi anda dan penjagaan privasi anda

Syarikat menghormati privasi mana-mana penggunanya yang mengakses laman-laman webnya dan ia komited untuk mengambil langkah-langkah munasabah untuk melindungi mana-mana pengguna sedia ada atau bakal pengguna, pemohon dan pelawat laman web.

Syarikat menyimpan apa-apa data peribadi pelanggan/bakal pelanggan menurut undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berkenaan.

Kami mempunyai langkah teknikal dan organisasi yang diperlukan dan sesuai dan prosedur yang ditetapkan bagi memastikan maklumat anda kekal selamat setiap masa. Kami selalu melatih dan meningkatkan kesedaran kepada semua pekerja kami tentang kepentingan menyelenggara, melindungi dan menghormati maklumat peribadi dan privasi anda. Kami memandang pemecahan privasi individu amat serius dan akan mengenakan langkah disiplin yang sesuai, termasuk pemecatan apabila diperlukan. Maklumat peribadi anda yang anda berikan kepada kami dengan mendaftarkan diri anda sebagai pengguna laman-laman Syarikat dan/atau perkhidmatannya dikelaskan sebagai maklumat yang didaftarkan, yang dilindungi dalam pelbagai cara berbeza. Anda boleh akses maklumat anda yang didaftarkan selepas daftar masuk ke Tempat Ahli dengan memasukkan nama pengguna dan kata laluan yang anda pilih. Ia merupakan tanggungjawab anda untuk memastikan kata laluan anda hanya diketahui anda dan tidak diberitahu kepada orang lain. Maklumat yang didaftar disimpan ketat di kawasan yang selamat dan hanya kakitangan yang dibenarkan sahaja yang mempunyai akses kepadanya menggunakan nama pengguna dan kata laluan. Semua maklumat peribadi dipindahkan ke Syarikat melalui sambungan SSL 128-bit yang selamat jadi semua langkah sepatutnya telah diambil bagi mencegah pihak yang tidak dibenarkan daripada melihat maklumat berkenaan. Maklumat peribadi yang diberikan kepada Syarikat yang tidak dikelaskan sebagai maklumat berdaftar juga disimpan dalam tempat yang selamat dan diakses oleh kakitangan yang dibenarkan sahaja melalui nama pengguna dan kata laluan.

Pemindahan maklumat melalui internet tidak sentiasa selamat sepenuhnya tetapi kegigihan Syarikat untuk melindungi data peribadi anda dengan mengambil langkah-langkah serius. Setelah kami menerima maklumat anda, kami akan melakukan prosedur dan ciri-ciri sekuriti untuk cuba mencegah akses tidak dibenarkan.

Apakah maklumat peribadi yang kami kumpul?

Bagi membuka akaun dengan kami, anda mesti pertama dilengkapkan dan menyerahkan borang permohonan kepada kami dengan melengkapkan maklumat yang diperlukan. Dengan melengkapkan borang permohonan ini, anda diminta untuk menyatakan maklumat peribadi bagi membolehkan Syarikat untuk menilai permohonan anda dan bersetuju dengan peraturan dan aturan relevan. Maklumat yang anda berikan mungkin juga akan digunakan oleh Syarikat untuk memaklumkan anda berkaitan perkhidmatannya.

Maklumat yang kami mungkin kumpul daripada anda termasuk:

 • nama penuh, alamat rumah dan butiran hubungan (cth., alamat emel, nombor telefon, faks dll.);
 • tarikh lahir, tempat lahir, jantina, kewarganegaraan;
 • maklumat tentang pendapatan dan kekayaan, termasuk butiran tentang anda dan sumber pendapatan, aset dan liabiliti, maklumat akaun bank, penyata dagangan, maklumat FATCA dan CRS dan penyata kewangan;
 • baki akaun perdagangan, aktiviti dagangan, pertanyaan anda dan maklum balas kami;
 • maklumat tentang sama ada anda memegang fungsi utama awam (PEPs);
 • butiran profesion dan pekerjaan;
 • data pengesahan (cth., tandatangan);
 • data lokasi;
 • prestasi dagangan, pengetahuan dan pengalaman;
 • pengesahan maklumat, yang termasuk maklumat diperlukan untuk mengesahkan identiti anda seperti pasport atau lesen memandu (contoh-contoh juga termasuk maklumat latar belakang yang kami terima tentang anda daripada rekod awam atau mana-mana entiti yang tidak berkaitan dengan kami); tambahan pula, kami mungkin mengumpul maklumat lain yang dikenal pasti seperti nombor pengenalan dan/atau Pasport/nombor pendaftaran cukai;
 • apa-apa maklumat lain yang sama

Kami mendapat maklumat ini melalui pelbagai cara melalui penggunaan perkhidmatan kami oleh anda termasuk melalui laman web kami, aplikasi, permohonan pembukaan akaun, permohonan pendaftaran demo kami, permohonan pendaftaran webinar, langganan kepada berita yang dikemas kini dan daripada maklumat yang diberikan dalam jangka masa komunikasi khidmat pelanggan yang sedang dijalankan. Kami mungkin juga mengumpul maklumat ini tentang anda daripada pihak ketiga seperti melalui sumber awam tersedia. Kami mungkin menyimpan rekod tingkah laku dagangan anda, termasuk rekod berkaitan:

 • produk yang anda dagangkan bersama kami dan prestasi mereka;
 • data sejarah tentang dagangan dan pelaburan yang anda lakukan termasuk nilai yang dilaburkan;
 • keutamaan anda untuk jenis produk dan perkhidmatan tertentu.

Kami mungkin meminta maklumat peribadi lain secara suka rela dari semasa ke sesama (sebagai contoh, melalui penyelidikan pemasaran atau tinjauan).

Jika anda pilih untuk tidak memberikan maklumat yang kami perlukan untuk memenuhi permintaan anda untuk perkhidmatan atau produk tertentu, kami mungkin tidak dapat memberikan produk dan perkhidmatan anda mahukan.

Kami mungkin akan merakam mana-mana komunikasi, elektronik, dengan telefon, secara individu atau sebaliknya, yang kami mempunyai hubungan dengan anda untuk perkhidmatan yang kami berikan kepada anda dan hubungan perniagaan kami dengan anda. Rakaman ini akan menjadi harta tunggal dan akan menjadi bukti komunikasi antara kita. Perbualan telefon mungkin akan dirakam tanpa menggunakan nada amaran atau mana-mana notis lanjut yang lain. Tambahan pula, jika anda melawat mana-mana pejabat atau premis kami, kami mungkin mempunyai CCTV yang akan merakam imej anda.

Pemohon Kerja

Data peribadi disimpan dalam fail kakitangan atau dalam sistem Sumber Manusia Syarikat. Kami mempunyai perjanjian bukan pendedahan berbeza untuk pekerja, yang akan diberikan kepada anda setelah diambil. Jenis-jenis data berikut mungkin akan disimpan Syarikat, mengikut kesesuaian, pada individu relevan:

 • nama, alamat, nombor telefon, tarikh lahir, alamat emel, jantina, status perkahwinan, dll.:
 • CV dan maklumat lain yang dikumpul semasa pengambilan;
 • rujukan daripada pekerja terdahulu;
 • Nombor insurans antarabangsa;
 • Data sabitan penjenayah;
 • gelaran jawatan, huraian jawatan dan gred gaji;
 • isu tingkah laku seperti surat berkenaan dan prosiding disiplin;
 • maklumat prestasi dalaman;
 • sejarah/maklumat medikal atau kesihatan;
 • kod-kod cukai;
 • terma dan syarat pekerjaan;
 • butiran latihan.

Kami mungkin akan meminta maklumat peribadi lain yang kami rasa perlu untuk tujuan pengambilan.

Jika anda tidak berjaya mendapat pekerjaan, kami akan meminta persetujuan anda untuk menyimpan data anda jika terdapat kekosongan jawatan lain yang timbul dalam Syarikat untuk yang kami rasa anda ingin memohon. Anda bebas untuk menyekat persetujuan anda berkaitan ini dan tiada kesan untuk menyekat persetujuan.

Asas sah bagi pemprosesan maklumat peribadi anda dan tujuan

Kami mungkin akan memproses data peribadi anda tentang asas-asas berikut dan untuk tujuan-tujuan berikut:

1. Prestasi kontrak

Kami memproses data peribadi bagi menyediakan perkhidmatan dan produk kami, serta maklumat berkaitan produk dan perkhidmatan berdasarkan hubungan kontrak bersama pelanggan kami (cth., untuk melaksanakan tanggungjawab kontrak kami). Tambahan pula, pemprosesan data peribadi dilakukan untuk melengkapkan prosedur menarik minat/penerimaan pelanggan kami.

Berdasarkan di atas, kami memerlukan anda untuk mengesahkan identiti anda bagi penerimaan anda sebagai pelanggan kami dan kami akan perlu menggunakan butiran itu bagi menyelia akaun perdagangan anda bersama kami dengan berkesan bagi memastikan anda mendapat perkhidmatan yang terbaik daripada kami. Ini termasuk pihak ketiga yang melakukan penyemakan kredit atau identiti bagi pihak kami. Penggunaan maklumat peribadi anda diperlukan untuk kami bagi mengetahui diri anda kerana kami mempunyai tanggungjawab undang-undang yang perlu dipatuhi dengan tanggungjawab peraturan Tahu Pelanggan Anda dan Usaha Wajar Pelanggan tertentu.

2. Pematuhan dengan tanggungjawab undang-undang

Terdapat beberapa tanggungjawab undang-undang yang wujud daripada undang-undang relevan yang tertakluk kepada kami dan keperluan berkanun (cth., Undang-undang AML, Undang-undang Perkhidmatan Pelaburan, Undang-undang Cukai, dll.). Terdapat pelbagai pihak berkuasa penyeliaan yang undang-undang dan peraturan tertakluk kepada kami (cth., IFSC). Tanggungjawab dan keperluan sebegini yang dikenakan pada kami diperlukan aktiviti pemprosesan data untuk semakan kredit, pengesahan identiti, pematuhan perintah mahkamah, undang-undang cukai dan tanggungjawab pelaporan lain dan kawalan anti-pelaburan wang haram.

3. Bagi tujuan melindungi kepentingan sah

Kami memproses data peribadi jadi dengan melindungi kepentingan sah yang dikejarkan oleh kami atau oleh pihak ketiga. Kepentingan sah adalah apabila kami mempunyai sebab perniagaan atau komersial untuk menggunakan maklumat anda. Namun begitu, ia mesti tidak melanggar perkara yang betul dan baik untuk anda. Contoh-contoh aktiviti pemprosesan termasuk:

 • Memulakan tuntutan undang-undang dan menyediakan pembelaan kami dalam prosedur litigasi;
 • Cara dan proses yang kami lakukan bagi menyediakan untuk IT dan sistem sekuriti Syarikat, pencegahan potensi jenayah, sekuriti aset, kawalan kemasukan dan langkah anti-pencerobohan Syarikat.
 • Tetapan sistem CCTV (cth., di premis kami untuk tujuan sekuriti);
 • Langkah untuk menyelia perniagaan dan untuk pembangunan produk dan perkhidmatan selanjutnya;
 • Perkongsian data peribadi anda dalam Thara Heights Ltd untuk tujuan kemas kini/pengesahan data peribadi anda menurut dengan kerangka pematuhan anti-pelaburan wang haram relevan.
 • Pengurusan risiko
4. Anda telah memberikan persetujuan anda

Dengan syarat bahawa anda telah memberi kami persetujuan khusus anda untuk diproses (selain dari alasan-alasan yang dinyatakan di atas) maka sahnya pemprosesan tersebut berdasarkan persetujuan tersebut. Persetujuan anda membolehkan kami menghantar kemas kini, promosi semasa, tawaran istimewa dan gambaran keseluruhan pasaran berkaitan perdagangan kami. Anda berhak mencabut persetujuan kapan saja dengan pergi ke bahagian Tetapan di Kawasan Anggota anda dan mematikan pemberitahuan apa pun. Walau bagaimanapun, sebarang pemprosesan data peribadi sebelum penerimaan pembatalan anda tidak akan terjejas.

5. Bagi menilai kesesuaian perkhidmatan/produk kami untuk Pelanggan
6. Bagi menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan, atau maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami, dan untuk menyemak keperluan berterusan anda

Setelah anda berjaya membuka akaun perdagangan bersama kami, atau melanggan kemas kini atau webinar, kami akan perlu untuk menggunakan maklumat peribadi untuk menjalankan perkhidmatan kami dan bersetuju dengan tanggungjawab kami kepada anda. Ia juga merupakan kepentingan sah kami untuk memastikan bahawa kami menyediakan produk dan perkhidmatan terbaik supaya boleh menyemak secara berkala keperluan anda untuk memastikan bahawa anda mendapat faedah produk dan perkhidmatan yang terbaik daripada kami.

7. Bagi membantu kami memperbaiki produk dan perkhidmatan kami, termasuk khidmat pelanggan dan membangun dan memasarkan produk dan perkhidmatan baharu.

Kami mungkin dari semasa ke semasa menggunakan maklumat peribadi yang diberikan oleh anda melalui penggunaan anda terhadap perkhidmatan dan/atau melalui tinjauan pelanggan bagi membantu kami untuk memperbaiki produk dan perkhidmatan kami. Ia dalam kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda dalam cara sebegini apabila menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami dan untuk terus menjadi pemimpin pasaran dalam industri perkhidmatan kewangan.

8. Bagi membentuk profil tentang anda

Kami mungkin dari semasa ke semasa menggunakan maklumat peribadi tentang anda untuk mencipta profil tetang anda jadi kami lebih memahami anda dan keperluan anda. Kami mungkin akan membuat keputusan tentang anda melalui pemprofilan automatik atau penyemak kredit automatik yang mungkin akan memberi kesan kepada kemampuan anda untuk menggunakan perkhidmatan kami. Kami mungkin akan melakukan ini sama ada untuk melaksanakan tanggungjawab undang-undang kami atau kerana ia merupakan kepentingan sah untuk menggunakan maklumat peribadi anda dalam cara sebegitu.

9. Bagi menyiasat atau menyelesaikan pertanyaan atau perbalahan

Kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada anda untuk menyiasat isu dan/atau menyelesaikan perbalahan dengan anda kerana ia merupakan kepentingan sah untuk memastikan bahawa isu dan/atau perbalahan disiasat dan diselesaikan dalam cara yang singkat dan berkesan.

10. Bagi mematuhi undang-undang boleh guna, perintah mahkamah, proses kehakiman lain, atau keperluan bagi mana-mana pihak berkuasa kawal selia yang berkenaan.

Kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk patuh dengan sebarang undang-undang dan peraturan boleh guna, perintah mahkamah dan proses kehakiman lain, atau keperluan mana-mana peraturan boleh guna penguatkuasa. Kami melakukan ini bukan sahaja untuk patuh dengan tanggungjawab undang-undang kami tetapi kerana ia mungkin berada dalam kepentingan sah kami untuk melakukan sebegitu.

11. Bagi menghantar tinjauan kepada anda

Dari semasa ke semasa, kami mungkin menghantar anda tinjauan sebagai sebahagian proses maklum balas pelanggan kami. Ia merupakan dalam kepentingan sah kami untuk meminta maklum balas sebegitu bagi memastikan bahawa kami menyediakan perkhidmatan/produk kami pada standard tertinggi. Namun, kami mungkin dari semasa ke semasa meminta anda untuk menyertai dalam tinjauan lain dan jika anda bersetuju untuk menyertai dalam tinjauan sebegitu, kami bergantung pada persetujuan anda untuk menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpul sebagai sebahagian daripada tinjauan sebegitu. Semua respons kepada apa-apa tinjauan yang kami hantar sama ada untuk maklum balas pelanggan atau sebaliknya akan diagregat dan dinyahperibadikan sebelum keputusan tinjauan dikongsikan dengan mana-mana pihak ketiga.

12. Analisis data

Laman web kami dan e-mel mungkin mengandungi suar web atau tag piksel atau apa-apa jenis alat analisis yang membolehkan anda untuk menjejak penerimaan surat-menyurat dan untuk mengira jumlah pengguna yang telah melawat halaman web kami atau membuka surat-menyurat kami. Lokasi maklumat peribadi anda di awanama sepenuhnya, kami tidak memerlukan undang-undang asas kerana maklumat tersebut bukan lagi merupakan maklumat peribadi. Namun, lokasi maklumat peribadi anda buka dalam bentuk tanpa nama, ia dalam kepentingan sah kami untuk terus menilai maklumat peribadi tersebut bagi memastikan bahawa produk dan perkhidmatan yang kami sediakan adalah relevan kepada pasaran.

13. Tujuan pemasaran

Kami mungkin akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran kepada anda melalui emel atau telefon atau bentuk dipersetujui lain (termasuk kempen media sosial) untuk memastikan bahawa anda sentiasa kekal dikemas kini dengan produk dan perkhidmatan terkini kami. Tempat yang kami hantar komunikasi pemasaran kepada anda mungkin sama ada berdasarkan persetujuan anda atau jika ia berada dalam kepentingan sah kami.

14. Tujuan perniagaan dalaman dan penyimpanan rekod

Kami mungkin akan memproses maklumat peribadi anda untuk perniagaan dalaman dan tujuan penyelidikan serta tujuan menyimpan rekod. Pemprosesan sebegitu adalah dalam kepentingan sah kami dan diperlukan untuk patuh dengan tanggungjawab undang-undang kami. Ini termasuk mana-mana komunikasi yang kami ada bersama anda berkaitan dengan perkhidmatan dan produk yang kami sediakan kepada anda dan hubungan kami dengan anda. Kami juga akan menyimpan rekod untuk memastikan bahawa anda bersetuju dengan tanggungjawab kontrak anda menurut perjanjian yang mentadbir hubungan kami dengan anda.

15. Penstrukturan semula korporat

Jika kami menjalankan penstrukturan semula korporat atau sebahagian atau semua perniagaan kami diperoleh oleh pihak ketiga, kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi anda berkaitan dengan penstrukturan semula atau perolehan itu. Penggunaan sebegitu mungkin melibatkan perkongsian maklumat anda sebagai bahagian latihan usaha wajar. Ia merupakan kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat anda dalam cara ini, jika kami bersetuju dengan mana-mana tanggungjawab undang-undang/peraturan yang kami ada terhadap anda.

16. Sekuriti

Jika anda masuk di mana-mana premis kami, kami mungkin akan merakam imej anda pada CCTV kami untuk tujuan sekuriti. Kami mungkin juga mengambil butiran anda untuk menyimpan rekod sesiapa yang masuk ke premis-premis kami pada bila-bila masa. Ia merupakan dalam kepentingan sah untuk melakukan ini bagi mengekalkan persekitaran pekerjaan yang selamat dan terjamin.

Pendedahan maklumat peribadi anda

Syarikat tidak akan mendedahkan mana-mana maklumat sulit pelanggannya kepada pihak ketiga, kecuali: (a) sehingga ia diperlukan untuk melakukan sedemikian di bawah dan/atau menurut sebarang Undang-undang dan/atau Peraturan Berkenaan; (b) apabila ia merupakan tanggungjawab kepada umum untuk membuat pendedahan; c) apabila kepentingan perniagaan sah kami memerlukan pendedahan; atau (d) atas permintaan anda atau dengan persetujuan anda atau kepada Individu yang dinyatakan di bawah. Syarikat akan gigih untuk melakukan pendedahan sedemikian atas asas 'perlu-tahu', selain sebaliknya diarahkan oleh penguatkuasa undang-undang. Di bawah keadaan sedemikian, Syarikat akan menyatakan dengan jelas kepada pihak ketiga berkaitan hakikat sulit bagi mana-mana maklumat tersebut.

Sebagai bahagian penggunaan data peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di atas, Syarikat mungkin mendedahkan maklumat peribadi berdasarkan yang berikut:

 • mana-mana ahli Thara Heights Ltd, yang bermaksud bahawa mana-mana syarikat milik muktamad dan subsidiari tertentu mungkin menerima maklumat sebegitu;
 • Sekutu kami, untuk tujuan perniagaan, termasuk pihak ketiga tertentu seperti penyedia perkhidmatan dan penasihat pakar yang telah dikontrak untuk menyediakan kami dengan perkhidmatan pentadbiran, kewangan, undang-undang, insurans, penyelidikan atau yang lain.
 • pencadang perniagaan yang kami mempunyai hubungan perniagaan bersama;
 • pihak perniagaan, pembekal kredit, penguatkuasa mahkamah, tribunal dan undang-undang yang dipersetujui atau dibenarkan undang-undang.
 • pembekal perkhidmatan pembayaran (PSPs) dan/atau institusi perbankan berkaitan dengan isu yang timbul berkaitan deposit/pengeluaran ke/daripada akaun perdagangan dipegang dengan Syarikat dan/atau untuk tujuan memulakan siasatan berdasarkan urusan sebegitu (cth., deposit pihak ketiga);
 • sesiapa yang dibenarkan oleh anda.

Dalam peristiwa bahawa Syarikat mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak perniagaan, seperti syarikat atau bank memproses kad, bagi menjalankan perkhidmatan yang diminta oleh pelanggan, pihak ketiga tersebut mungkin menyimpan maklumat anda untuk patuh dengan tanggungjawab undang-undang atau lain mereka.

Secara umum, kami memerlukan organisasi luar Thara Heights Ltd yang melaksana atau mendapat maklumat peribadi untuk menghargai kesulitan maklumat ini, berjanji untuk menghormati mana-mana hak individu untuk privasi dan patuh kepada semua undang-undang perlindungan data relevan dan Dasar Privasi ini. Perkhidmatan pihak ketiga seperti agensi rujukan kredit (jika dan apabila boleh guna) mungkin menyimpan rekod mana-mana carian yang dilakukan bagi pihak kami dan mungkin gunakan butiran carian itu untuk membantu syarikat lain untuk melaksanakan carian mereka. Harap maklum bahawa penggunaan maklumat peribadi anda oleh pihak ketiga luar yang bertindak sebagai pengawal data maklumat peribadi anda tidak dilindungi Dasar Privasi ini dan tidak tertakluk dengan standard privasi dan prosedur kami.

Pelanggan menerima dan bersetuju dengan Syarikat mungkin, dari semasa ke semasa, menganalisis data terkumpul ketika melawat laman web kami atau dengan cara lain bagi memperbaiki aktiviti perniagaan Syarikat.

Pemindahan Luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA)

Kami mungkin akan memindahkan maklumat peribadi anda luar Kawasan Ekonomi Eropah ke kumpulan syarikat lain Thara Heights Ltd dan kumpulannya serta pemproses yang terlibat bagi pihak kami. Sehingga kami memindahkan maklumat anda luar EEA, kami akan memastikan bahawa pemindahan tersebut sah dan bahawa Pemproses dalam negara ketiga dipertanggungjawabkan untuk patuh dengan standard perlindungan data Eropah dan bagi menyediakan perlindungan sesuai berkaitan dengan pemindahan data anda berdasarkan Artikel 46 GDPR. Tempat kami lakukan pemindahan ke pemproses dalam AS, kami mungkin dalam sesetengah kes bergantung pada standard fasal kontrak boleh guna, mengikat peraturan korporat, Perlindungan Privasi EU-AS atau mana-mana persetujuan boleh guna.

Berdasarkan di atas, maklumat peribadi anda mungkin diproses oleh staf operasi luar EEA yang bekerja dengan kami atau salah satu pemproses kami. Staf sebegitu mungkin, antara lain, terlibat dalam perlaksanaan permintaan anda, pemprosesan butiran pembayaran anda dan peruntukan perkhidmatan sokongan. Dengan menghantar data peribadi anda, anda bersetuju dengan pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan ini. Syarikat akan mengambil semua langkah munasabah yang diperlukan bagi memastikan bahawa data anda dikawal ketat dan berdasarkan dengan Dasar Privasi ini.

Maklumat yang dikumpulkan daripada penggunaan anda daripada perkhidmatan kami.

Sistem penjejakan digunakan pada laman web Syarikat mungkin akan mengumpul data peribadi anda bagi mengoptimumkan perkhidmatan yang disediakan untuk pelanggan/pelanggan berpotensi. Laman web mengumpul maklumat melalui cara-cara berikut:

Maklumat peranti

Dengan mengenal pasti peranti yang anda gunakan dan penggunaan laman web Syarikat, kami dapat menyediakan anda dengan versi laman web kami yang paling sesuai untuk anda.

Daftar maklumat

Mendaftar tingkah laku tertentu pada laman membolehkan syarikat menjejak tindakan pengguna dan seterusnya menyelesaikan mana-mana isu yang mungkin berlaku.

Maklumat lokasi

Menggunakan alamat IP anda membantu kami menyetempatkan kandungan laman web kami, yang kami sediakan kepada anda berdasarkan negara anda, dan memperbaiki pengalaman pengguna anda pada laman kami.

Kuki

Kuki merupakan fail teks dengan jumlah data yang sedikit yang dihantar daripada laman web kami ke pelayar anda dan disimpan pada cakera keras komputer anda. Kuki membantu kami memperbaiki prestasi laman web kami dan pengalaman pelawat laman web kami, menjejak perujuk anda dan memperbaiki kempen pengiklanan kami pada masa depan.

Simpanan setempat

Anda mesti menghantar dokumen pengesahan kepada kami melalui Tempat Ahli Syarikat bagi mengaktifkan akaun perdagangan anda. Dokumen-dokumen ini akan dipancarkan melalui sambungan SSL 128-bit selamat dan disimpan di lokasi yang selamat.

Kuki

Kuki internet merupakan cebisan data kecil yang dihantar daripada laman web kami ke pelayar anda dan disimpan pada cakera keras komputer anda apabila menggunakan laman web kami dan ia mungkin termasuk dengan nombor pengenalan unik. Tujuan untuk mengumpul maklumat ini adalah untuk menyediakan anda dengan pengalaman yang lebih relevan dan berkesan pada laman web kami, termasuk persembahan laman web kami berdasarkan keperluan dan keutamaan anda.

Kuki sering digunakan pada banyak laman web pada internet, dan anda boleh pilih jika dan cara kuki akan diterima dengan mengubah keutamaan anda dan pilihan dalam pelayar anda. Anda mungkin boleh mengakses beberapa bahagian laman web kami jika anda pilih untuk melumpuhkan penerimaan kuki pada pelayar anda, terutamanya dalam Kawasan Ahli Syarikat dan bahagian selamat lain laman web kami. Kami seterusnya mencadangkan anda untuk membolehkan penerimaan kuki bagi mendapat faedah daripada semua perkhidmatan atas talian kami.

Tambahan pula, kami menggunakan kuki untuk ciri-ciri pemasaran semula bagi membolehkan kami mencapai pengguna yang pernah melawat laman web kami dan telah menunjuk minat dalam produk dan perkhidmatan kami. Secara berkala, kami mungkin menggunakan pembekal pihak ketiga seperti Google dan AdRoll untuk menyiarkan iklan kami di internet kepada anda, berdasarkan penggunaan terdahulu anda daripada laman web kami. Anda boleh pilih keluar daripada penggunaan khusus kuki pada bila-bila masa dengan melawat halaman Tetapan Iklan Google dan halaman pilihan keluar DuaKlik.

Syarikat menggunakan kuki ID sesi dan kuki berterusan. Kuki ID sesi tamat selepas satu set jumlah masa atau apabila tetingkap pelayar ditutup. Kuki berterusan berada pada cakera keras anda untuk satu tempoh masa yang lama. Anda boleh membuang kuki berterusan dengan mengikut langkah-langkah yang diberikan dalam fail 'Bantuan' pelayar web anda.

Cara kami mendapat persetujuan anda

Di mana-mana kami menggunakan maklumat peribadi anda memerlukan persetujuan anda, persetujuan sebegitu akan disediakan berdasarkan dengan Perjanjian Pelanggan/Terma dan Syarat Perniagaan yang mentadbir hubungan perniagaan kami dan tersedia pada laman web kami, atau mana-mana kontrak lain yang mungkin telah kami masuk dengan anda atau dinyatakan dalam komunikasi kami dengan anda dari semasa ke semasa.

Jika kami bergantung dengan persetujuan anda, sebagai asas undang-undang kami untuk memproses maklumat peribadi anda, anda mempunyai hak untuk menarik persetujuan pada bila-bila masa dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

Simpanan maklumat peribadi anda dan tempoh pengekalan

Perlindungan privasi maklumat anda adalah paling penting bagi kami, sama ada anda berinteraksi dengan kami secara peribadi, dengan telefon, dengan surat, melalui internet atau mana-mana medium elektronik lain. Kami akan menyimpan maklumat peribadi, selama kami mempunyai hubungan perniagaan dengan anda, dalam satu kombinasi kemudahan simpanan selamat komputer dan fail berdasarkan kertas dan rekod lain dan kami mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi maklumat peribadi yang kami simpan daripada salah guna, kehilangan, akses tidak dibenarkan, diubah suai atau pendedahan.

Apabila kami mempertimbangkan bahawa maklumat peribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang ia dikumpulkan, kami akan membuang mana-mana butiran yang akan mengenal pasti anda atau kami akan memusnahkan rekod secara selamat. Namun, kami mungkin perlu untuk memegang rekod untuk satu tempoh masa signifikan. Contohnya, kami tertakluk kepada undang-undang anti-pelaburan wang haram tertentu yang memerlukan kami untuk mengekalkan yang berikut, untuk tempoh 5 tahun selepas hubungan perniagaan kami dengan anda telah tamat:

 • salinan dokumen yang kami gunakan untuk bersetuju dengan pelanggan kami berdasarkan tanggungjawab kerajinan;
 • bukti dan rekod sokongan transaksi dengan anda dan hubungan anda dengan kami

Tambahan pula, maklumat peribadi yang kami simpan dalam bentuk rakaman komunikasi, dengan telefon, secara elektronik, secara individu atau sebaliknya (cth., 5 tahun selepas hubungan perniagaan anda dengan kami telah tamat). Apabila anda memilih keluar daripada menerima komunikasi pemasaran, kami akan menyimpan butiran anda pada senarai halangan supaya kami tahu anda tidak mahu menerima komunikasi sebegini.

Kami mungkin akan menyimpan data anda untuk lebih (5) tahun jika kami tidak dapat hapus untuk sebab-sebab undang-undang, peraturan dan teknikal.

Hak anda tentang maklumat peribadi anda

Hak yang tersedia untuk anda berkaitan dengan maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda adalah seperti berikut.

Maklumat dan akses

Jika anda bertanya kami, kami akan mengesahkan sama ada kami memproses maklumat peribadi anda dan, jika begitu, jenis maklumat yang kami proses dan, jika diminta; menyediakan anda dengan salinan maklumat peribadi tersebut (bersama dengan butiran tertentu lain) dalam tiga puluh (30) hari dari tarikh permintaan anda. Jika anda mahukan salinan tambahan, kami mungkin memerlukan mengenakan yuran pentadbiran yang berpatutan.

Pembetulan

Jika maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda tidak tepat atau tidak lengkap, anda berhak untuk melakukan pembetulan. Jika kami mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memaklumkan kepada mereka tentang pembetulan yang boleh dilakukan. Jika anda bertanya kami, pada bila-bila masa yang mungkin dan sah untuk melakukan sedemikian, kami juga akan memaklumkan anda sesiapa yang telah kami kongsi maklumat peribadi anda supaya anda boleh menghubungi mereka terus.

Anda boleh memaklumkan kami pada bila-bila masa bahawa maklumat peribadi anda telah diubah dengan e-emel kami di [email protected] Syarikat akan mengubah maklumat peribadi anda berdasarkan arahan anda. Bagi meneruskan permintaan sedemikian, dalam kes tertentu, kami memerlukan dokumen sokongan daripada anda sebagai bukti, cth. maklumat peribadi yang kami perlu simpan untuk tujuan peraturan dan undang-undang.

Pemadaman

Anda boleh meminta kami untuk menghapuskan atau membuang maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu seperti kami tidak memerlukan lagi atau anda menarik persetujuan (yang berkenaan) jika bahawa kami tidak mempunyai tanggungjawab undang-undang untuk mengekalkan data tersebut. Permintaan sebegitu akan tertakluk kepada mana-mana had pengekalan, kami perlu patuh dengan berkaitan undang-undang boleh guna dan peraturan dan tertakluk pada bahagian 'Simpanan Maklumat Peribadi Anda dan Tempoh Pengekalan'. Jika kami mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memaklumkan kepada mereka tentang pemadaman tersebut pada bila-bila masa yang mungkin. Jika anda bertanya kami, pada bila-bila masa yang mungkin dan sah untuk melakukan sedemikian, kami juga akan memaklumkan anda sesiapa yang telah kami kongsi maklumat peribadi anda supaya anda boleh menghubungi mereka terus.

Sekatan pemprosesan

Anda boleh bertanya kami untuk 'menyekat' atau menghalang pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan tertentu seperti anda mempertikai ketepatan maklumat peribadi atau membantah kami memprosesnya. Tetapi, ia tidak menghalang kami daripada menyimpan maklumat peribadi anda. Kami akan memaklumkan anda sebelum kami mengetepikan apa-apa sekatan. Jika kami mendedahkan maklumat peribadi anda untuk yang orang lain, kami akan memaklumkan tentang sekatan pada bila-bila masa yang mungkin. Jika anda bertanya kami, pada bila-bila masa yang mungkin dan sah untuk berbuat demikian, kami juga akan memberitahu anda sesiapa yang telah kami kongsi maklumat peribadi anda supaya anda boleh menghubungi mereka terus.

Data mudah alih

Di bawah Peraturan Umum Perlindungan Data (679/2016), anda mempunyai hak, dalam keadaan tertentu, untuk mendapat maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami (dalam struktur, biasa digunakan dan format boleh dibaca mesin) dan untuk diguna semula di tempat lain atau meminta kami untuk memindahkan ini ke pihak ketiga yang anda pilih.

Bantah

Anda boleh meminta kami untuk menghentikan pemprosesan maklumat peribadi anda, dan kami akan lakukan sebegitu, jika kami:

 • bergantung pada kepentingan sah kami sendiri atau orang lain untuk memproses maklumat peribadi anda selain jika kami menunjukkan alasan undang-undang yang meyakinkan untuk pemprosesan;
 • pemprosesan maklumat peribadi anda untuk pemasaran langsung; atau
 • pemprosesan maklumat peribadi anda untuk penyelidikan jika pemprosesan sebegitu diperlukan untuk prestasi tugas yang dijalankan kepentingan awam.
Pembuat-keputusan dan pemprofilan automatik

Jika kami membuat keputusan tentang anda berdasarkan pada proses automatik tunggal (cth. melalui pemprofilan automatik) yang memberi kesan kepada kemampuan anda untuk menggunakan perkhidmatan atau mempunyai kesan signifikan lain pada anda, anda boleh meminta untuk tidak tertakluk kepada keputusan sebegitu jika kami boleh tunjukkan kepada anda bahawa keputusan sebegitu diperlukan untuk masuk ke dalam, atau prestasi kepada, kontrak antara anda dan kami. Walaupun terdapat keputusan diperlukan untuk masuk ke dalam atau melaksanakan kontrak, anda boleh mempertikai keputusan dan memerlukan campur tangan manusia.

Pilihan untuk pilih keluar menghantar maklumat peribadi anda

Sekiranya anda tidak mahu kami menggunakan maklumat peribadi anda, anda mesti memaklumkan kepada Syarikat dengan menghantar emel ke [email protected] Jika anda memutuskan untuk lakukan sedemikian, kami mungkin tidak dapat sambung untuk menyediakan maklumat, perkhidmatan dan/atau produk yang diminta oleh anda dan kami tiada liabiliti kepada anda berdasarkan ini.

Penolak tuntutan undang-undang

Syarikat mempunyai hak untuk mendedahkan maklumat pengecam peribadi anda seperti diperlukan undang-undang dan peraturan dan apabila Syarikat percaya bahawa pendedahan diperlukan untuk melindungi hak kami dan/atau untuk patuh kepada mana-mana kehakiman dan/atau prosiding lain, perintah mahkamah, proses undang-undang disampaikan atau menurut kerajaan, antara kerajaan dan/atau badan kawal selia. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk salah guna atau kehilangan maklumat peribadi dan/atau pada laman web Syarikat bahawa Syarikat tidak mempunyai akses terhadapnya atau mengawal ke atasnya. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk penggunaan tidak sah atau tidak dibenarkan maklumat peribadi anda disebabkan salah guna atau salah letak kata laluan anda, kecuaian atau campur tangan berniat jahat dan/atau sebaliknya daripada pihak anda.

Perubahan dalam Dasar Privasi ini

Dasar Privasi kami disemak dari semasa ke semasa untuk mengambil kira undang-undang dan teknologi baharu, perubahan kepada operasi dan amalan kami, dan untuk memastikan bahawa ia kekal sesuai dengan perubahan persekitaran.

Jika kami memutuskan untuk mengubah Dasar Privasi kami, kami akan menghantar perubahan tersebut ke Dasar Privasi ini dan tempat-tempat lain yang kami anggap sesuai jadi anda supaya anda sedar tentang maklumat yang kami kumpul, cara kami gunanya, dan di bawah keadaan, jika ada, kami dedahkannya.

Sekiranya anda mempunyai sebarang Aduan?

Jika anda bimbang tentang mana-mana aspek amalan privasi kau, anda boleh menghantar aduan. Ini akan diambil tindakan dengan segera. Bagi membuat aduan, sila hubungi kami melalui emel di c[email protected].

Hubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan Dasar Privasi ini, sila e-mel kami di [email protected]