Profil Oluştur
Şifre Oluştur

5 ila 15 karakter kullanın

Büyük ve küçük harfler kullanın

Rakam ve İngilizce harfler kullanın

Devam'ı tıklayarak, sitemizi okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi Şartlar ve koşullar , Ortaklık anlaşması ve Gizlilik Politikası.

Kayıt oldunuz mu?Buradan Oturum Aç
Üye Girişi
CAPTCHA
Kayıt Olmadınız mı?Buradan Kayıt Olun

Hesap Türleri

STANDARD ACCOUNT
Currency Pair Options USD, EUR, GBP, JPY, CHF
AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR
Contract Size 1 Lot = 100,000
Leverage Up to 1:3000

See Our Leverage Rules
Negative balance protection
Spread on all majors As Low as 1 Pip
Commission
Maksimum bekleyen/açık siparişler 200 Positions
Minimum trade volume 0.01 Lots
 
Lot restriction per ticket 50 Lots
Trading Bonuses
Deposit Bonuses
Hedging allowed
Minimum Deposit 1$
Margin call/Stop out 60%/30%
SENT HESABI
Döviz Çifti Seçenekleri USD, EUR, GBP, JPY, CHF
AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR
İşlem Büyüklüğü 1 Lot = 1.000
Kaldıraç 1:2000’e kadar

Bkz. Kaldıraç Kurallarımız
Negatif bakiye koruması
Tüm önemli para birimlerine ilişkin spread oranları 1 Pip kadar düşük
Komisyon
Maksimum bekleyen/açık siparişler 200 Pozisyon
Minimum ticaret hacmi 0,01 Lot
 
Anlaşma makbuzu başına lot sınırlaması 150 Lot
Ticaret Bonusları
Para Yatırma Bonusu
Finansal Riskten Korunma
İslami Hesap İsteğe Bağlı
Minimum Para Yatırma Tutarı 1$
Teminat araması / durdurma 60%/30%
ECN HESABI
Döviz Çifti Seçenekleri USD, EUR, GBP, JPY, CHF
AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR
İşlem Büyüklüğü 1 Lot = 100.000
Kaldıraç 1:1000’e kadar

Bkz. Kaldıraç Kurallarımız
Negatif bakiye koruması
Tüm önemli para birimlerine ilişkin spread oranları 0.0 Pip kadar düşük
Komisyon 3$
Maksimum bekleyen/açık siparişler 200 Pozisyon
Minimum ticaret hacmi 0,01 Lot
 
Anlaşma makbuzu başına lot sınırlaması 50 Lot
Ticaret Bonusları
Para Yatırma Bonusu
Finansal Riskten Korunma
İslami Hesap İsteğe Bağlı
Minimum Para Yatırma Tutarı 50$
Teminat araması / durdurma 60%/30%
INFINITE ACCOUNT
Base Currency Options USD, EUR, GBP, JPY, CHF,
AUD, NZD, CAD            
Contract Size 1 Lot = 100,000
Leverage Unlimited

See Our Leverage Rules
Negative balance protection
Spread on all majors As Low as 3 Pip
Commission
Maksimum bekleyen/açık siparişler 50 Positions
Minimum trade volume 0.01 Lots
 
Lot restriction per ticket 25 Lots
Trading Bonuses
Deposit Bonuses
Hedging allowed
Minimum Deposit 1$
Margin call/Stop out 60% / 0%

Forex hesabý, banka hesabýnýza benzer þekilde açýp kullandýِýnýz bir ticaret hesabýdýr, ancak forex ticaret hesabý ile çoِunlukla para birimi takas iþlemleri yürütülür.

AximTrade'deki Forex hesaplarý, yukarýdaki tabloda gösterildiِi üzere Standart, Sent, ECN veya Infinite biçiminde açýlabilir.

Forex (veya para birimi) takasýnýn tüm AximTrade Platformlarýnda mevcut olduِunu lütfen unutmayýn.

Özetle, forex ticaret hesabýnýz þunlarý içerir:

  • 1. AximTrade Üye Alanýna eriþim
  • 2. Ýlgili platforma/platformlara eriþim

Bankanýza benzer þekilde, AximTrade’de ilk kez bir forex ticaret hesabý oluþturduِunuzda, KYC (Müþterini Taný) iþlemine tabi tutulacaksýnýz, AximTrade söz konusu iþlem sayesinde saِladýِýnýz kiþisel bilgilerin doِru olup olmadýِýný kontrol eder ve fonlarýnýzýn ve hesap bilgilerinizin güvenliِini saِlar.

Forex hesabý açtýktan sonra, AximTrade Üye Alanýna eriþim saِlama olanaِý tanýyan oturum açma bilgileriniz e-posta ile otomatik olarak gönderilecektir.

AximTrade Üye Alanýnda, para çekme veya yatýrma, eþsiz promosyonlarý inceleme bunlardan faydalanma, açýk pozisyonlarýnýzý kontrol etme, kaldýraç oranýnýzý deِiþtirme, AximTrade tarafýndan sunulan destek hizmetleri ve takas araçlarýna eriþim dahil olmak üzere hesap fonksiyonlarýnýzý yöneteceksiniz.

Tekliflerimiz Üye Alaný aracýlýِýyla sunulmakta olup, her geçen gün eklenen yeni fonksiyonlar ile geliþtirilmektedir, bu sayede müþterilerimize kiþisel hesap yöneticilerinden yardým almadan hesaplarýnda herhangi bir zamanda deِiþiklik yapma ve hesaplarýna eklemelerde bulunma esnekliِi tanýyoruz.

Ticaret hesabý oturum açma bilgileriniz, hesap türünüz ile örtüþen ve takas iþlemlerinizi gerçekleþtireceِiniz ticaret platformunda üye giriþi yapmanýzý saِlar. AximTrade Üye Alanýnda gerçekleþtirdiِiniz para yatýrma/çekme iþlemleri veya ayar deِiþiklikleri ilgili ticaret platformuna yansýtýlacaktýr.

AximTrade'de MT4 platformu, para birimlerinde, hisse senedi ve endeks CFD'lerinde ve altın ve petrol CFD'lerinde işlem yapılmasına olanak tanır, ancak hisse senedi CFD'lerinde işlem imkanı sunmaz.

MT4 platformuna erişim, yukarıdaki tabloya göre Standart, Sent veya ECN hesaplarında mevcuttur.

Evet, bulundurabilirsiniz. AximTrade müşterileri 15 adete kadar etkin ticaret hesabı bulundurabilir. Aktif Üye Alanı başına 7 adete kadar Standart Hesap, 2 adete kadar Sent hesabı ve 5 adet ECN hesabı bulundurabilirsiniz.

Para çekme/yatırma veya ticaret hesaplarınıza ilişkin diğer işlemler AximTrade Üye Alanından gerçekleştirilebilir.